ค้นหาสินค้า

coupler & plc splitter (แยกสัญญาณ)

Splitter Fiber Optic (Plc/Coupler) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แยกแสงสำหรับสายไฟเบอร์ออฟติกแบบ Single Mode และ Multi Mode ในเครือข่าย PON (Passive Optical Network) ให้กับอุปกรณ์จำพวก GPON, GEPON, ONU, 1550 Transmitter CATV เป็นต้น ตัวอุปกรณ์จะมีหน้าตาลักษณะคล้ายๆกัน แต่จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ PLC Splitter Single Mode จะรองรับความยาวคลื่นแสงตั้งแต่ 1260~1650nm และอีกแบบนึงคือ FBT Splitter Single Mode จะรองรับ 3 ความยาวคลื่นแสง ได้แก่ 1310nm, 1490nm และ 1550nm และจะมีเรทอัตตราทดแสงที่ต่างกันออกไปอีก ขึ้นอยู่กับสเปค การใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้ต้องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต้นทางปลายทางด้วย เช่นการใช้งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต Network ต่างๆ ต้องมี GPON หรือ GEPON เป็นตัวจัดการปล่อยแสงต้นทาง และต้องมี ONU เป็นตัวรับปลายทางก่อนแปลงออกมาเป็นแลน หรือถ้าเป็นระบบ Catv ก็ต้องมี Transmitter 1550nm หรือ 1310nm เป็นตัวจัดการต้นทาง และปลายทางก็ต้องมีอุปกรณ์แปลงกลับเช่นกัน PLC, FBT Splitter จะทำหน้าที่คล้ายๆกับ HUB แยกสัญญาณอินเตอร์เน็ต แต่จะไม่สามารถใช้แยกสัญญาณของมีเดียคอนเวอร์เตอร์ได้ เพราะจะมีหลักการทำงานที่ต่างกันหมวดหมู่ย่อย

UFH8116

Blockless PLC Splitter 1 X 16 SC/APC , 1 m. INTERLINK รุ่น UFH8116 สำหรับแยกสัญญ...

860.00 บาท

UFH8108

Blockless PLC Splitter 1 X 8 SC/APC , 1 m. INTERLINK รุ่น UFH8108 สำหรับแยกสัญญา...

440.00 บาท

UFH8104

Blockless PLC Splitter 1X4 SC/APC , 1m. INTERLINK รุ่น UFH8104 สำหรับแยกสัญญาณแส...

390.00 บาท

FO-PLC-B116

อุปกรณ์สำหรับแยกแสงไฟเบอร์ออฟติก ชนิดหัวเชื่อมต่อแบบ SC/APC รองรับสัญญาณแสงเข้า ...

590.00 บาท
520.00 บาท

UFH8308

PLC SPLITTER SC/APC เข้า 1 ออก 8 ความยาวสาย 2 เมตร INTERLINK รุ่น UFH8308 สำหรับ...

590.00 บาท

UFH8304

PLC SPLITTER SC/APC เข้า 1 ออก 4 ความยาวสาย 2 เมตร INTERLINK รุ่น UFH8304 สำหรับ...

415.00 บาท

FO-PLC-C14

อุปกรณ์สำหรับแยกแสงไฟเบอร์ออฟติก ชนิดหัวเชื่อมต่อแบบ LC/UPC รองรับสัญญาณแสงเข้า ...

250.00 บาท
135.00 บาท

MS-SC18APC

Micro Splitter SC/APC Splitter 1ออก8 Coupler 0.9mm 1m ค่าloss น้อยที่สุด ใช้ต่อภ...

480.00 บาท
220.00 บาท

MS-SC14APC

Micro Splitter SC/APC Splitter 1ออก4 Coupler 0.9mm 1m ค่าloss น้อยที่สุด ใช้ต่อภ...

420.00 บาท
150.00 บาท

MS-SC12APC

Micro Splitter SC/APC Splitter 1ออก2 Coupler 0.9mm 1m ค่าloss น้อยที่สุด ใช้ต่อภ...

280.00 บาท
120.00 บาท

FO00035

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) LC/APC เขียว 1ออก16 (แบบสาย) สปริตเตอร์ไฟเบ...

590.00 บาท
500.00 บาท

FO00034

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) LC/APC เขียว 1ออก8 (แบบสาย) สปริตเตอร์ไฟเบอ...

450.00 บาท
340.00 บาท

FO00033

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) LC/APC เขียว 1ออก4 (แบบสาย) สปริตเตอร์ไฟเบอ...

350.00 บาท
200.00 บาท

FO00032

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) LC/APC เขียว 1ออก2 (แบบสาย) สปริตเตอร์ไฟเบอ...

250.00 บาท
160.00 บาท

FO00031

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) FC/UPC 1ออก16 (แบบสาย) สปริตเตอร์ไฟเบอร์ FC...

590.00 บาท
500.00 บาท

FO00030

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) FC/UPC 1ออก8 (แบบสาย) สปริตเตอร์ไฟเบอร์ FC...

450.00 บาท
340.00 บาท

FO00029

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) FC/UPC 1ออก4 (แบบสาย) สปริตเตอร์ไฟเบอร์ FC...

350.00 บาท
200.00 บาท

FO00028

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) SC/UPC น้ำเงิน 1ออก16 (แบบสาย) *รายละเอียด ...

490.00 บาท

OF00033

Splitter fiber รอสไปรท์แบบไม่เข้าหัว 1 ออก 32 อุปกรณ์แยกสายใยแก้วแบบรอสไปทร์สาย...

400.00 บาท

OF00032

Splitter fiber รอสไปรท์แบบไม่เข้าหัว 1 ออก 16 อุปกรณ์แยกสายใยแก้วแบบรอสไปทร์สาย...

220.00 บาท

OF00031

Splitter fiber รอสไปรท์แบบไม่เข้าหัว 1 ออก 4 อุปกรณ์แยกสายใยแก้วแบบรอสไปทร์สายไ...

110.00 บาท

OF00030

Splitter fiber รอสไปรท์แบบไม่เข้าหัว 1 ออก 2 อุปกรณ์แยกสายใยแก้วแบบรอสไปทร์สายไ...

80.00 บาท

OF00029

Splitter fiber รอสไปรท์แบบไม่เข้าหัว 1 ออก 8 อุปกรณ์แยกสายใยแก้วแบบรอสไปทร์สายไ...

150.00 บาท

MS-FC12UPC

Micro Splitter FC/UPC Splitter 1ออก2 Coupler 0.9mm 1m Micro Splitter FC/UPC 1ออ...

400.00 บาท
150.00 บาท

MS-FC12APC

Micro Splitter FC/APC Splitter 1ออก2 Coupler 0.9mm 1m Micro Splitter FC/APC 1ออ...

400.00 บาท
150.00 บาท

FO-PLC-B04

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) SC/APC 1ออก16 (แบบกล่อง) อุปกรณ์สำหรับแยก...

390.00 บาท

FO-PLC-B03

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) SC/APC 1ออก8 (แบบกล่อง) อุปกรณ์สำหรับแยกแสง...

500.00 บาท
290.00 บาท

FO-PLC-B02

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) FC/UPC 1ออก8 (แบบกล่อง) อุปกรณ์สำหรับแยกแสง...

500.00 บาท
290.00 บาท

FO-PLC-B01

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) SC/APC 1ออก8 (แบบกล่อง) อุปกรณ์สำหรับแยกแสง...

490.00 บาท
290.00 บาท

FO-PLC-C11

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) FC/APC 1ออก2 (แบบสาย) เป็นอุปกรณ์สำหรับแยก...

350.00 บาท
135.00 บาท

FO-PLC-C10

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) FC/APC 1ออก4 (แบบสาย) อุปกรณ์สำหรับแยกแสงไ...

390.00 บาท
180.00 บาท

FO-PLC-C09

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) FC/APC 1ออก8 (แบบสาย) เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกแ...

490.00 บาท
320.00 บาท

FO-PLC-C08

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) FC/APC 1ออก16 (แบบสาย) เป็นอุปกรณ์สำหรับแยก...

620.00 บาท
490.00 บาท

FO-PLC-C07

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) SC/UPC 1ออก2 (แบบสาย) เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อง...

250.00 บาท
135.00 บาท

FO-PLC-C06

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) SC/UPC 1ออก4 (แบบสาย) เป็นอุปกรณ์สำหรับแยก...

330.00 บาท
180.00 บาท

FO-PLC-C05

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) SC/UPC 1ออก8 (แบบสาย) เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกแ...

430.00 บาท
320.00 บาท

FO-PLC-C04

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) SC/APC 1ออก2 (แบบสาย) เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกแ...

350.00 บาท
135.00 บาท

FO-PLC-C03

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) SC/APC 1ออก4 (แบบสาย) เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกแ...

370.00 บาท
180.00 บาท

FO-PLC-C02

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) SC/APC 1ออก8 (แบบสาย) เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกแ...

470.00 บาท
320.00 บาท

FO-PLC-C01

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) SC/APC 1ออก16 (แบบสาย) เป็นอุปกรณ์สำหรับแยก...

650.00 บาท
490.00 บาท

FO-PLC-C14S

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) LC/UPC 1ออก2 (แบบสาย) เป็นอุปกรณ์สำหรับแยก...

350.00 บาท
135.00 บาท

FO-PLC-C15

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) LC/UPC 1ออก4 (แบบสาย) เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกแ...

390.00 บาท
180.00 บาท

FO-PLC-C16

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) LC/UPC 1ออก8 (แบบสาย) อุปกรณ์สำหรับแยกแสงไฟ...

490.00 บาท
320.00 บาท

FO-PLC-C17

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) LC/UPC 1ออก16 (แบบสาย) อุปกรณ์สำหรับแยกแสงไ...

620.00 บาท
490.00 บาท
สินค้าแนะนำ

6U-P40

ตู้ Rack HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCT...

950.00 บาท

FHI-1010

พัดลมระบายความร้อน Rack ขนาด 4 นิ้ว ยี่ห้อ HYPERLINK สำหรับติดตั้งเข้ากับตู้แร็ค...

190.00 บาท

HP-R40N

ถาดรองอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในตู้แร็คสำหรับตู้ Rack 16U HYPERLINK ขนาดหน้ากว้าง 19...

180.00 บาท

CIL5300

สาย LAN CAT5e Indoor ความยาว 305 เมตร  HYPERLINK รุ่น CIL5300  วัสดุเปลือกหุ้มสา...

980.00 บาท

CIL5300PW

สาย LAN CAT5e OUTDOOR + ไฟ ความยาว 305 เมตร HYPERLINK รุ่น CIL5300PW ใช้สำหรับเช...

2,100.00 บาท
1,800.00 บาท

FO-HP1001

สายไฟเบอร์ออฟติก 1 CORE 1000 เมตร สำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีลวดสลิงต...

1,450.00 บาท

FO-HP2001

สายไฟเบอร์ออฟติก 2CORE 2000 เมตร HYPERLINK รุ่น FO-HP2001 สำหรับใช้งานทั้งภายในแ...

3,300.00 บาท

VF-H04HD

Video Converter CCTV 4 ช่อง รองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล HYPERLINK รองรับกล้องวงจรปิ...

2,900.00 บาท

VF-H08HD-mini

Video Converter กล้องวงจรปิด 8 ช่อง รองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล Mini HYPERLINK รุ่น...

6,500.00 บาท

LCVT-06

HDMI TO Fiber+USB+HDMI Loopout 20KM อุปกรณ์แปลงสัญญาณ​Converter Fiber​ HDMI​ ด้...

2,800.00 บาท

HD-2FO4K/30M

สาย HDMI FIBER OPTIC 2.0 4K 30M เป็นสายนำสัญญาณภาพที่ใช้สัญญาณแสงเป็นตัวนำ สามา...

1,300.00 บาท
1,290.00 บาท

HD-4K60H440

HDMI MATRIX Switch 4K 60Hz Splitter 4 ออก 4 HDMI Matrix Switch 4K 60Hz 4 ออก ...

2,650.00 บาท
HOT PRUDUCT

PBA-1000E

Media Converter 10/100/1000M A/B 20KM Fiber Media Converter Single Mode 1310/15...

1,100.00 บาท
850.00 บาท

MC00031

Universal RS-485/422/232 Fiber Optic (ควบคุมกล้องระยะไกล) PTZ เดินสายไฟเบอร์ FTT...

1,500.00 บาท

STHA-2PCM1E-S

Phone to fiber  2ch 1rj45 10/100 TX/RX product description: 2 channel POTS...

1,700.00 บาท

STHA-2A-F/R

Audio Fiber Converter RCA 2ch F/R TX/RX Description 2CH Audio (RCA) To Fib...

2,200.00 บาท
1,800.00 บาท

GNT-P4803F6

Outdoor POE Switch 1 SFP+1 Uplink+2POE /1000M +14POE /100M POE รุ่น GNT-P4803F6 ...

3,200.00 บาท

MSP00006

IDT Switch POE 8+2 port RJ45 +2SFP 10/100/1000 GIGABIT INDUSTRIAL POE SWITCH 8 ...

2,600.00 บาท
1,950.00 บาท

POE-100024-2L-2SFP

อุปกรณ์จ่ายไฟและส่งข้อมูลไปในสายแลนเส้นเดียวพร้อมกัน รองรับการใช้งานร่วมกับกล้อง...

4,800.00 บาท