ค้นหาสินค้า

Cable Markers

Cable Markers (เคเบิ้ลมาร์คสาย) คืออุปกรณ์มาร์คสาย หรือแสดงป้ายเพื่อที่จะให้ทราบว่าสายตัวนั้นอยู่ในหมวดหมู่ใด สินค้าเรามีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทรัดสายโดยเคเบิ้ลไทแบบมีป้ายหลายสี เคเบิ้ลไทแบบมีป้ายใสกันน้ำ ตัวเคเบิ้ลไทแบบรันตัวเลข 0 1 2....ไปแบบไม่จำกัด หรือเป็นสติ๊กเกอร์ติดเมื่อบอกตำแหน่งของสาย เรามีหลายขนาดมากมาย หรือแบบสวมสายเป็นเม็ดสีหลายสี ใช้กับสายแลน สายโทรศัพท์ และสายไฟเบอร์ออฟติก


หมวดหมู่ย่อย


MKF-0925

มาร์คสาย FIBER FTTH แบบแข็ง 1.5MM ตัวเลข 0-9 100ชิ้น/แพ็ก รุ่น MKF-0925 มาร์คสา...

90.00 บาท

MKF-AZ25

มาร์คสายไฟเบอร์แบบแข็งอักษร A-Z 260 ชิ้น/แพ็ก มาร์คสายแบบแข็งตัวอักษร A-Z ขนา...

150.00 บาท
120.00 บาท

SKM-02W

ป้ายสำหรับมาร์คสายไฟ เขียนด้วยปากกาสี 2ช่องในตาราง พร้อมรูรัดสายเข้ากับอุปกรณ์

1.00 บาท

MK00038

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 0-9 150 ชิ้น / ม้วน LAN Marker EC-2 LAN Cable Sizeเล็ก ม้วน1...

150.00 บาท

SKM-30R

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบมีปีก 10x84mm 30ชิ้น สีแดง สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LAN RG...

20.00 บาท
15.00 บาท

SKM-30W

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบมีปีก 10x84mm 30ชิ้น สีขาว สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LAN RG...

20.00 บาท
15.00 บาท

SKM-30Y

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบมีปีก 10x84mm 30ชิ้น สีเหลือง สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LAN...

20.00 บาท
15.00 บาท

SKM-30BU

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบมีปีก 10x84mm 30ชิ้น สีฟ้า สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LAN RG...

20.00 บาท
15.00 บาท

SKM-30G

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบมีปีก 10x84mm 30ชิ้น สีเขียว สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LAN ...

20.00 บาท
15.00 บาท

SKM-27R

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบใสรัดสาย 25x58mm 27ชิ้น สีแดง สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LAN...

50.00 บาท
45.00 บาท

SKM-27W

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบใสรัดสาย 25x58mm 27ชิ้น สีขาว สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LAN...

50.00 บาท
45.00 บาท

SKM-27Y

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบใสรัดสาย 25x58mm 27ชิ้น สีเหลือง สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ ...

50.00 บาท
45.00 บาท

SKM-27BU

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบใสรัดสาย 25x58mm 27ชิ้น สีฟ้า สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LA...

50.00 บาท
45.00 บาท

SKM-27G

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบใสรัดสาย 25x58mm 27ชิ้น สีเขียว สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ ...

50.00 บาท
45.00 บาท

CMKP-06Y

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์แบบมีป้าย 3.5x150mm 6นิ้ว สีเหลือง 60เส้น/แพ็ก สติ๊กเกอร์ม...

150.00 บาท
100.00 บาท

CMKP-06G

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์แบบมีป้าย 3.5x150mm 6นิ้ว สีเขียว 60เส้น/แพ็ก สติ๊กเกอร์มา...

150.00 บาท
100.00 บาท

CMKP-06O

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์แบบมีป้าย 3.5x150mm 6นิ้ว สีส้ม 60เส้น/แพ็ก สติ๊กเกอร์มาร์...

150.00 บาท
100.00 บาท

CMKP-06R

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์แบบมีป้าย 3.5x150mm 6นิ้ว สีแดง 60เส้น/แพ็ก สติ๊กเกอร์มาร์...

150.00 บาท
100.00 บาท

CMKP-06W

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์แบบมีป้าย 3.5x150mm 6นิ้ว สีขาว 60เส้น/แพ็ก สติ๊กเกอร์มาร์...

150.00 บาท
100.00 บาท

CMKP-06BU

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์แบบมีป้าย 3.5x150mm 6นิ้ว สีฟ้า 60เส้น/แพ็ก สติ๊กเกอร์มาร์...

150.00 บาท
100.00 บาท

CMKR-Y

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์ มีตัวเลข 11 นิ้ว 001-100 สีหลือง 100เส้น/แพ็ก เคเบิ้ลไทร์...

250.00 บาท

CMKR-G

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์ มีตัวเลข 11 นิ้ว 001-100 สีเขียว 100เส้น/แพ็ก เคเบิ้ลไทร์...

250.00 บาท

CMKR-BU

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์ มีตัวเลข 11 นิ้ว 001-100 สีน้ำเงิน 100เส้น/แพ็ก เคเบิ้ลไท...

250.00 บาท

CMKR-R

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์ มีตัวเลข 11 นิ้ว 001-100 สีแดง 100เส้น/แพ็ก เคเบิ้ลไทร์มา...

250.00 บาท

MKF-09

มาร์คสายแบบแข็งหลายสี FIBER FTTH ,สายโทรศัพท์ 2.5mm เลข0-9 100ชิ้น/แพ็ก สามารถห...

120.00 บาท
90.00 บาท

MKL-09

มาร์คสายแบบแข็งหลายสี FIBER FTTH ,สายโทรศัพท์ 4mm เลข0-9 100ชิ้น/แพ็ก สามารถหนี...

120.00 บาท
90.00 บาท

MKG-09

มาร์คสายแบบแข็งหลายสี FIBER FTTH ,สายโทรศัพท์ 6mm เลข0-9 100ชิ้น/แพ็ก สามารถหนี...

120.00 บาท
90.00 บาท

MKF-AZ

มาร์คสายแบบแข็งสีเหลือง FIBER FTTH ,สายโทรศัพท์ 1.5mm อักษรA-Z 260ชิ้น/แพ็ก -A-...

150.00 บาท
120.00 บาท

MKL-AZ

มาร์คสายแบบแข็งสีเหลือง LAN 4mm อักษรA-Z 260ชิ้น/แพ็ก มาร์คสายแลนแบบแข็งใช้ได้ต...

150.00 บาท
120.00 บาท

MKG-AZ

มาร์คสายแบบแข็งสีเหลือง RG6 6mm อักษรA-Z 260ชิ้น/แพ็ก มาร์คสายแลนแบบแข็งใช้ได้ต...

150.00 บาท
120.00 บาท

MKY-9

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 9 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-8

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 8 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-7

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 7 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-6

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 6 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-5

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 5 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-4

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 4 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-3

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 3 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-2

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 2 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-1

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 1 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-0

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 0 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-09

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร 0-9 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

700.00 บาท
550.00 บาท

MKY-A

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร A 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-B

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร B 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-C

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร C 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-D

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร D 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-E

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร E 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง ต...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-F

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร F 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง ต...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-G

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร G 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง ต...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-H

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร H 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง ต...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-I

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร I 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-J

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร J 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-K

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร K 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-L

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร L 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-M

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร M 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-N

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร N 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-O

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร O 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-P

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร P 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-Q

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร Q 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-R

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร R 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-S

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร S 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท
สินค้าแนะนำ

HP-S12V60W

ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV กำลังไฟสูงสุด 60W  ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 30AH เชื่อมต่อกล้...

2,700.00 บาท

APR-01

จอมอนิเตอร์ LED 22 นิ้ว 1080P 60hz Attack รุ่น APR-01  ความละเอียดภาพ Full HD 1...

1,800.00 บาท
1,700.00 บาท

HGI-102

รองรับสัญญาณภาพแบบ 4K ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ ได้ทุกแบบที่มีช่...

90.00 บาท

HP8EP+2G

เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟและส่งข้อมูลไปในสายแลนเส้นเดียวพร้อมกัน รองรับการใช้งานร่วมกับก...

990.00 บาท

CZ-SPS123603018

เป็นอุปกรณ์ชุดจ่ายไฟกล้องวงจรปิดแบบตู้สำเร็จรูป 12V 30A มีฟิวส์ป้องกันไฟลัดวงจรข...

580.00 บาท

HTB-GS-03-HP

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล รองรับระยะไกลได้ถึง 3ก...

490.00 บาท
455.00 บาท

HP-H2FUL-20KM

เป็นอุปกรณ์แปลงและส่งสัญญาณภาพผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล 20 กิโลเมตร ด้วยสายไฟเ...

2,750.00 บาท
2,670.00 บาท

W6U-P40

ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM สีขาว รุ่น W6U-P40 ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปก...

950.00 บาท

ADH-02A

Adapter for CCTV 12V 2A HYPERLINK รุ่น ADH-02A สำหรับกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อิเ...

30.00 บาท

FHP-03

ค่าลดทอนสัญญาณอยู่ที่ 0.3dB เป็นหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับงานระบบเครือข่าย network ...

150.00 บาท

HP-PDU08

ปลั๊ก RACK PDU 8 ช่อง With SPD สายยาว 2 เมตร HYPERLINK รุ่น HP-PDU08 สำหรับติดตั...

450.00 บาท

HP-SCA2C100

สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 2 CORE 100M HYPERLINK เป็นสายสำหรับใช้งานได...

470.00 บาท
370.00 บาท

MW-Analog-02

ใช้สำหรับวัดระยะทางในงานสำรวจ งานก่อสร้างทั่วไป งานก่อสร้างถนน งานรังวัดที่ดิน ง...

490.00 บาท
HOT PRUDUCT

HD-2FO4K/20M

สาย HDMI FIBER OPTIC 2.0 4K 20M เป็นสายนำสัญญาณภาพที่ใช้สัญญาณแสงเป็นตัวนำ สามา...

1,100.00 บาท
1,000.00 บาท

HPL-3M

เสากล้องวงจรปิดแบบประกอบสำเร็จรูป CCTV มีแขนยึดกล้อง สูง 3 เมตร มีช่องเก็บสาย Su...

1,790.00 บาท

CIL5F-P300

สาย LAN CAT5e สำหรับใช้ในลิฟท์แบบมีสลิง ยี่ห้อ HYPERLINK ใช้งานติดตั้งในลิฟท์เหม...

60.00 บาท

SIL7100

สาย LAN CAT7 SFPT INDOOR 100M ยี่ห้อ HYPERLINK รุ่น SIL7100 (ทองแดงแท้) ใช้สำหร...

1,750.00 บาท

COL6300

สาย LAN CAT6 OUTDOOR 305 เมตร HYPERLINK รุ่น COL6300 (Premium ทองแดง) ใช้สำหรับง...

1,950.00 บาท
1,850.00 บาท

MSP00006

Industrial Switch POE 8+2 port RJ45 +2SFP 10/100/1000M GIGABIT INDUSTRIAL POE S...

2,600.00 บาท
1,950.00 บาท

SFP-GE-LX-HP

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก รองรับระยะทางรับส่งสัญญาณแสงสูงสุด 20 กิโลเมตร...

250.00 บาท