ค้นหาสินค้า

Switching Power Supply

LRS-350-24

Switching Power Supply MEAN WELL LRS-350-24 Low profile 24V 350.4W 14.6A เป็นอุป...

970.00 บาท

LRS-150-24

Switching Power Supply MEAN WELL LRS-150-24 Low profile 24V 156W 6.5A เป็นอุปกรณ...

690.00 บาท

LRS-100-24

Switching Power Supply MEAN WELL LRS-100-24 Low profile 24V 108W 4.5A เป็นอุปกรณ...

550.00 บาท

SP-B1233

Switching Power Supply หม้อแปลงแบบบล็อกอลูมิเนียม 12V 33A 400W เป็นแหล่งจ่ายไฟกร...

490.00 บาท

SP-24165

Switching Power Supply หม้อแปลงแบบเคสกันฝน 24V 16.5A 400W เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสสล...

490.00 บาท

SP-1233

Switching Power Supply หม้อแปลงแบบเคสกันฝน 12V 33A 400W เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ...

490.00 บาท

SP-0560

Switching Power Supply หม้อแปลงแบบเคสกันฝน 5V 60A 300W เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแ...

500.00 บาท

SP-2410

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 10A 250W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

730.00 บาท

SP-2483

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 8.3A 200W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบ...

630.00 บาท

SP-24625

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 6.25A 150W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบ...

490.00 บาท

SP-2441

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 4.1A 100W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบ...

400.00 บาท

SP-2433

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 3.3A 80W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

320.00 บาท

SP-2425

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 2.5A 60W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

270.00 บาท

SP-2530

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 2.5A 30W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

170.00 บาท

SP-2402

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 2A 50W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบกัน...

230.00 บาท

SP-1225

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 25A 300W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

790.00 บาท

SP-1220

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 20A 250W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

650.00 บาท

SP-12166

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 16.6A 200W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบ...

580.00 บาท

SP-12125

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 12.5A 150W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบ...

430.00 บาท

SP-1283

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 8.3A 100W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบ...

360.00 บาท

SP-1266

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 6.6A 80W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

300.00 บาท

SP-1205

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 5A 60W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบกัน...

270.00 บาท

SP-1241

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 4.1A 50W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

220.00 บาท

SP-12205

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 2.5A 30W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

165.00 บาท

GIPS-004

Switching Power Supply 12V 20A GLINK รุ่น GIPS-004 ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV แหล่ง...

390.00 บาท

GIPS-001

Switching Power Supply 12V 30A GLINK รุ่น GIPS-001 ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV แหล่ง...

520.00 บาท

GIPS-003

Switching Power Supply 12V 10A GLINK  รุ่น GIPS-003 ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV แหล่...

300.00 บาท

GIPS-002

Switching Power Supply 12V 5A GLINK  รุ่น GIPS-002 ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV แหล่ง...

220.00 บาท

PS-V8480

Power Supply ปรับโวลท์ได้  AC110/220V เป็น DC 0-60V 8A 480W พร้อมจอแสดงผลดิจิตอล...

1,990.00 บาท

LRS-350-12

Switching Power Supply MEAN WELL LRS-350-12 Low profile 12V 350W 29A 1U Low pr...

930.00 บาท

LRS-200-12

Switching Power Supply MEAN WELL LRS-200-12 Low profile 12V 200W 17A 1U Low prof...

790.00 บาท

LRS-150-12

Switching Power Supply MEAN WELL LRS-150-12 Low profile 12V 150W 12.5A 1U Low pr...

650.00 บาท

LRS-75-12

Switching Power Supply MEAN WELL LRS-75-12 Low profile 12V 75W 6A 1U Low profile...

450.00 บาท

PS-N3610

Power Supply No box 36V 10A Switching Power Supply 36V/10A สำหรับอุปกรณ์ที่รองร...

650.00 บาท

PS-N3605

Power Supply No box 36V 5A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟรวม ใช้กับงานกล้องวงจรปิด อุปกรณ์อิ...

500.00 บาท

PS-N1530

Power Supply No box 15v 30A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED หรืออุปกรณ์เฉพาะทางในแ...

800.00 บาท
700.00 บาท

PS-N1510

Power Supply No box 15v 10A  เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปร...

590.00 บาท
470.00 บาท

PS-N1203

Power Supply No box 12V 3A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรับ...

400.00 บาท
150.00 บาท

PS-N1503

Power Supply No box 15v 3A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรับ...

450.00 บาท
330.00 บาท

PS-N1210

Power Supply No box 12v 10A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปร...

500.00 บาท
270.00 บาท

PS-N1250

Power Supply No box 12V 5A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรั...

450.00 บาท
190.00 บาท

PS-N1215

Power Supply No box 12v 15A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรั...

600.00 บาท
300.00 บาท

PS-N1220

Power Supply No box 12v 20A  เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปร...

800.00 บาท
340.00 บาท

PS-N1240

Power Supply No box 12v 40A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรั...

1,300.00 บาท
570.00 บาท

PS-N1230

Power Supply No box 12V 30A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรั...

900.00 บาท
450.00 บาท

PS-N310

Power Supply No box 3v 10A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรับ...

400.00 บาท
300.00 บาท

PS-N320

Power Supply No box 3v 20A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรับ...

500.00 บาท
400.00 บาท

PS-N505

Power Supply No box 5v 5A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรับ...

300.00 บาท
200.00 บาท

PS-N340

Power Supply No box 3v 40A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรับ...

650.00 บาท
550.00 บาท

PS-N510

เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรับเพิ่มโวล์ได้ มีระบบป้องกันตั...

400.00 บาท
300.00 บาท

PS-N520

Power Supply No box 5v 20A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรับ...

500.00 บาท
400.00 บาท

PS-N540

Power Supply No box 5v 40A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรั...

550.00 บาท

PS-N2410

Power Supply No box 24v 10A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปร...

600.00 บาท
500.00 บาท

PS-N2405

Power Supply No box 24v 5A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรั...

450.00 บาท
350.00 บาท

PS-N2420

Power Supply No box 24V 20A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรั...

850.00 บาท
750.00 บาท

PS-N4807

Power Supply No box 48V 7A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ CCTV, LED แบบสวิทซ์ชิ่ง สามารถปรับ...

750.00 บาท
650.00 บาท
สินค้าแนะนำ

6U-P40

ตู้ Rack HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCT...

950.00 บาท

FHI-1010

พัดลมระบายความร้อน Rack ขนาด 4 นิ้ว ยี่ห้อ HYPERLINK สำหรับติดตั้งเข้ากับตู้แร็ค...

190.00 บาท

HP-R40N

ถาดรองอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในตู้แร็คสำหรับตู้ Rack 16U HYPERLINK ขนาดหน้ากว้าง 19...

180.00 บาท

CIL5300

สาย LAN CAT5e Indoor ความยาว 305 เมตร  HYPERLINK รุ่น CIL5300  วัสดุเปลือกหุ้มสา...

980.00 บาท

CIL5300PW

สาย LAN CAT5e OUTDOOR + ไฟ ความยาว 305 เมตร HYPERLINK รุ่น CIL5300PW ใช้สำหรับเช...

2,100.00 บาท
1,800.00 บาท

FO-HP1001

สายไฟเบอร์ออฟติก 1 CORE 1000 เมตร สำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีลวดสลิงต...

1,450.00 บาท

FO-HP2001

สายไฟเบอร์ออฟติก 2CORE 2000 เมตร HYPERLINK รุ่น FO-HP2001 สำหรับใช้งานทั้งภายในแ...

3,300.00 บาท

VF-H04HD

Video Converter CCTV 4 ช่อง รองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล HYPERLINK รองรับกล้องวงจรปิ...

2,900.00 บาท

VF-H08HD-mini

Video Converter กล้องวงจรปิด 8 ช่อง รองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล Mini HYPERLINK รุ่น...

6,500.00 บาท

LCVT-06

HDMI TO Fiber+USB+HDMI Loopout 20KM อุปกรณ์แปลงสัญญาณ​Converter Fiber​ HDMI​ ด้...

2,800.00 บาท

HD-2FO4K/30M

สาย HDMI FIBER OPTIC 2.0 4K 30M เป็นสายนำสัญญาณภาพที่ใช้สัญญาณแสงเป็นตัวนำ สามา...

1,300.00 บาท
1,290.00 บาท

HD-4K60H440

HDMI MATRIX Switch 4K 60Hz Splitter 4 ออก 4 HDMI Matrix Switch 4K 60Hz 4 ออก ...

2,650.00 บาท
HOT PRUDUCT

PBA-1000E

Media Converter 10/100/1000M A/B 20KM Fiber Media Converter Single Mode 1310/15...

1,100.00 บาท
850.00 บาท

MC00031

Universal RS-485/422/232 Fiber Optic (ควบคุมกล้องระยะไกล) PTZ เดินสายไฟเบอร์ FTT...

1,500.00 บาท

STHA-2PCM1E-S

Phone to fiber  2ch 1rj45 10/100 TX/RX product description: 2 channel POTS...

1,700.00 บาท

STHA-2A-F/R

Audio Fiber Converter RCA 2ch F/R TX/RX Description 2CH Audio (RCA) To Fib...

2,200.00 บาท
1,800.00 บาท

GNT-P4803F6

Outdoor POE Switch 1 SFP+1 Uplink+2POE /1000M +14POE /100M POE รุ่น GNT-P4803F6 ...

3,200.00 บาท

MSP00006

IDT Switch POE 8+2 port RJ45 +2SFP 10/100/1000 GIGABIT INDUSTRIAL POE SWITCH 8 ...

2,600.00 บาท
1,950.00 บาท

POE-100024-2L-2SFP

อุปกรณ์จ่ายไฟและส่งข้อมูลไปในสายแลนเส้นเดียวพร้อมกัน รองรับการใช้งานร่วมกับกล้อง...

4,800.00 บาท