ค้นหาสินค้า

Switching Power Supply

PS-CCTV16CH

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด ส่งพลังงานออกได้หลายช่อง ปรับแต่งกร...

530.00 บาท

PS-CCTV8CH

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด ส่งพลังงานออกได้หลายช่องปรับแต่งกระ...

320.00 บาท

PS-CCTV4CH

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด ส่งพลังงานออกได้หลายช่อง ปรับแต่งกร...

270.00 บาท

LRS-600-24

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

1,950.00 บาท

LRS-600-12

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

1,950.00 บาท

LRS-450-24

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

1,730.00 บาท

LRS-450-12

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

1,730.00 บาท

LRS-50-24

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

360.00 บาท
345.00 บาท

LRS-50-12

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

370.00 บาท
345.00 บาท

LRS-35-24

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

350.00 บาท
320.00 บาท

LRS-35-12

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูงไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำ...

350.00 บาท
320.00 บาท

RS-25-24

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

330.00 บาท

RS-25-12

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูงไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำ...

330.00 บาท

RS-15-24

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

280.00 บาท

RS-15-12

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

280.00 บาท

NDR-120-12

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

950.00 บาท

MDR-60-12

เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ทนความร้อนและอุณหภู...

730.00 บาท

CZ-SPYF1236030

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

300.00 บาท

CZ-SPYF1224020

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

240.00 บาท

CZ-SPY1218015

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

200.00 บาท

CZ-SPY1212010

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

170.00 บาท

CZ-SPY126005

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

120.00 บาท

LRS-200-24

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

770.00 บาท
710.00 บาท

LRS-100-12

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

490.00 บาท
470.00 บาท

LRS-75-24

เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่...

460.00 บาท
440.00 บาท

LRS-350-24

Switching Power Supply MEAN WELL LRS-350-24 Low profile 24V 350.4W 14.6A เป็นอุป...

970.00 บาท
910.00 บาท

LRS-150-24

Switching Power Supply MEAN WELL LRS-150-24 Low profile 24V 156W 6.5A เป็นอุปกรณ...

690.00 บาท
560.00 บาท

LRS-100-24

Switching Power Supply MEAN WELL LRS-100-24 Low profile 24V 108W 4.5A เป็นอุปกรณ...

550.00 บาท
400.00 บาท

SP-B1233

Switching Power Supply หม้อแปลงแบบบล็อกอลูมิเนียม 12V 33A 400W เป็นแหล่งจ่ายไฟกร...

490.00 บาท

SP-24165

Switching Power Supply หม้อแปลงแบบเคสกันฝน 24V 16.5A 400W เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสสล...

490.00 บาท

SP-1233

Switching Power Supply หม้อแปลงแบบเคสกันฝน 12V 33A 400W เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ...

490.00 บาท

SP-0560

Switching Power Supply หม้อแปลงแบบเคสกันฝน 5V 60A 300W เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแ...

500.00 บาท

SP-2410

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 10A 250W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

730.00 บาท

SP-2483

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 8.3A 200W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบ...

630.00 บาท

SP-24625

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 6.25A 150W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบ...

490.00 บาท

SP-2441

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 4.1A 100W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบ...

400.00 บาท

SP-2433

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 3.3A 80W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

320.00 บาท

SP-2425

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 2.5A 60W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

270.00 บาท

SP-2530

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 2.5A 30W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

170.00 บาท

SP-2402

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 24V 2A 50W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบกัน...

230.00 บาท

SP-1225

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 25A 300W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

790.00 บาท

SP-1220

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 20A 250W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

650.00 บาท

SP-12166

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 16.6A 200W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบ...

580.00 บาท

SP-12125

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 12.5A 150W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบ...

430.00 บาท

SP-1283

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 8.3A 100W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบ...

360.00 บาท

SP-1266

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 6.6A 80W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

300.00 บาท

SP-1205

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 5A 60W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบกัน...

270.00 บาท

SP-1241

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 4.1A 50W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

220.00 บาท

SP-12205

Switching Power Supply หม้อแปลงกันน้ำ IP67 12V 2.5A 30W แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบก...

165.00 บาท

GIPS-004

Switching Power Supply 12V 20A GLINK รุ่น GIPS-004 ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV แหล่ง...

390.00 บาท
350.00 บาท

GIPS-001

Switching Power Supply 12V 30A GLINK รุ่น GIPS-001 ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV แหล่ง...

520.00 บาท
390.00 บาท

GIPS-003

Switching Power Supply 12V 10A GLINK  รุ่น GIPS-003 ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV แหล่...

300.00 บาท
250.00 บาท

GIPS-002

Switching Power Supply 12V 5A GLINK  รุ่น GIPS-002 ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV แหล่ง...

220.00 บาท
145.00 บาท

PS-V8480

Power Supply ปรับโวลท์ได้  AC110/220V เป็น DC 0-60V 8A 480W พร้อมจอแสดงผลดิจิตอล...

1,990.00 บาท

LRS-350-12

Switching Power Supply MEAN WELL LRS-350-12 Low profile 12V 350W 29A 1U Low pr...

930.00 บาท
870.00 บาท

LRS-200-12

Switching Power Supply MEAN WELL LRS-200-12 Low profile 12V 200W 17A 1U Low prof...

750.00 บาท
700.00 บาท

LRS-150-12

Switching Power Supply MEAN WELL LRS-150-12 Low profile 12V 150W 12.5A 1U Low pr...

650.00 บาท
570.00 บาท

LRS-75-12

Switching Power Supply MEAN WELL LRS-75-12 Low profile 12V 75W 6A 1U Low profile...

450.00 บาท
400.00 บาท

PS-N3610

Power Supply No box 36V 10A Switching Power Supply 36V/10A สำหรับอุปกรณ์ที่รองร...

650.00 บาท

PS-N3605

Power Supply No box 36V 5A เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟรวม ใช้กับงานกล้องวงจรปิด อุปกรณ์อิ...

500.00 บาท
สินค้าแนะนำ

HP-S12V60W

ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV กำลังไฟสูงสุด 60W  ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 30AH เชื่อมต่อกล้...

2,700.00 บาท

APR-01

จอมอนิเตอร์ LED 22 นิ้ว 1080P 60hz Attack รุ่น APR-01  ความละเอียดภาพ Full HD 1...

1,800.00 บาท
1,700.00 บาท

HGI-102

รองรับสัญญาณภาพแบบ 4K ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ ได้ทุกแบบที่มีช่...

90.00 บาท

HP8EP+2G

เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟและส่งข้อมูลไปในสายแลนเส้นเดียวพร้อมกัน รองรับการใช้งานร่วมกับก...

990.00 บาท

CZ-SPS123603018

เป็นอุปกรณ์ชุดจ่ายไฟกล้องวงจรปิดแบบตู้สำเร็จรูป 12V 30A มีฟิวส์ป้องกันไฟลัดวงจรข...

580.00 บาท

HTB-GS-03-HP

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล รองรับระยะไกลได้ถึง 3ก...

490.00 บาท
455.00 บาท

HP-H2FUL-20KM

เป็นอุปกรณ์แปลงและส่งสัญญาณภาพผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล 20 กิโลเมตร ด้วยสายไฟเ...

2,750.00 บาท
2,670.00 บาท

W6U-P40

ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM สีขาว รุ่น W6U-P40 ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปก...

950.00 บาท

ADH-02A

Adapter for CCTV 12V 2A HYPERLINK รุ่น ADH-02A สำหรับกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อิเ...

30.00 บาท

FHP-03

ค่าลดทอนสัญญาณอยู่ที่ 0.3dB เป็นหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับงานระบบเครือข่าย network ...

150.00 บาท

HP-PDU08

ปลั๊ก RACK PDU 8 ช่อง With SPD สายยาว 2 เมตร HYPERLINK รุ่น HP-PDU08 สำหรับติดตั...

450.00 บาท

HP-SCA2C100

สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 2 CORE 100M HYPERLINK เป็นสายสำหรับใช้งานได...

470.00 บาท
370.00 บาท

MW-Analog-02

ใช้สำหรับวัดระยะทางในงานสำรวจ งานก่อสร้างทั่วไป งานก่อสร้างถนน งานรังวัดที่ดิน ง...

490.00 บาท
HOT PRUDUCT

HD-2FO4K/20M

สาย HDMI FIBER OPTIC 2.0 4K 20M เป็นสายนำสัญญาณภาพที่ใช้สัญญาณแสงเป็นตัวนำ สามา...

1,100.00 บาท
1,000.00 บาท

HPL-3M

เสากล้องวงจรปิดแบบประกอบสำเร็จรูป CCTV มีแขนยึดกล้อง สูง 3 เมตร มีช่องเก็บสาย Su...

1,790.00 บาท

CIL5F-P300

สาย LAN CAT5e สำหรับใช้ในลิฟท์แบบมีสลิง ยี่ห้อ HYPERLINK ใช้งานติดตั้งในลิฟท์เหม...

60.00 บาท

SIL7100

สาย LAN CAT7 SFPT INDOOR 100M ยี่ห้อ HYPERLINK รุ่น SIL7100 (ทองแดงแท้) ใช้สำหร...

1,750.00 บาท

COL6300

สาย LAN CAT6 OUTDOOR 305 เมตร HYPERLINK รุ่น COL6300 (Premium ทองแดง) ใช้สำหรับง...

1,950.00 บาท
1,850.00 บาท

MSP00006

Industrial Switch POE 8+2 port RJ45 +2SFP 10/100/1000M GIGABIT INDUSTRIAL POE S...

2,600.00 บาท
1,950.00 บาท

SFP-GE-LX-HP

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก รองรับระยะทางรับส่งสัญญาณแสงสูงสุด 20 กิโลเมตร...

250.00 บาท