ค้นหาสินค้า

FIBER MEDIA CONVERTER

Optical Fiber Media Converter (ออฟติคอล ไฟเบอร์มีเดียคอนเวอร์เตอร์) คือ อุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสง เพื่อให้สัญญาณนั้นส่งไปได้ไกลตั้งแต่ 0-3-10-20-40-120 กิโลเมตร หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับ ระยะที่ตัวมีเดียคอนเวอร์เตอร์กำหนด Media Converter Industrial Grade หลักในการทำงานด้านแสงคือ มีเดียคอนเวอร์เตอร์ตัวที่ 1 (A) จะทำหน้าที่ส่งความยาวคลื่นแสงที่ 1310nm ส่วนอีกตัว (B) จะส่งความยาวคลื่นแสงที่ 1550nm สำหรับมีเดียคอนเวอร์เตอร์ชนิด Half-Duplex โดยใช้ไฟเบอร์ออฟติก 1 Core (1 คอร์) ส่วนชนิด Full-Duplex จะใช้ความยาวคลื่นแสงที่850nm,1310nm,1490nm,1550nm แล้วแต่ตัวมีเดียคอนเวอร์เตอร์กำหนด โดยใช้ไฟเบอร์ชนิด 2 Core (2 คอร์) อุปกรณ์มีเดียคอนเวอร์เตอร์ที่ทางร้านจำหน่าย จะเห็นว่ามีอยู่ 2 แบบ คือ WDM (Wavelength Division Multiplexing) หรือที่เห็นช่องเสียบสายไฟเบอร์ออฟติก 1 Core กับ Full Duplex  ที่มีช่องเสียบสายไฟเบอร์ออฟติก 2 Core สามารถใช้งานระบบเนทเวิร์คและระบบ cctv ได้ทั้ง 2 แบบ แต่ถ้าใช้งานด้านเครื่อข่ายเนทเวิร์ค ผมแนะนำเป็นรุ่นที่ LiNk ข้อมูลแบบ Full-Duplex จะดีกว่า ส่วนถ้าใช้งาน cctv แบบ Half-Duplex ก็พอเหลือๆครับ แต่ถ้านำมีเดียคอนเวอร์เตอร์แบบ Half-Duplex ไปใช้งานเนทเวิร์คก็ไม่ผิดอะไรครับ แค่แบนวิธด์ในการ LiNk ข้อมูล จะแคบกว่าแบบ Full-Duplex เท่านั้นครับ

สำหรับลูกค้าที่ใช้อินเตอร์เน็ตสปีดมากกว่า 100 Mbps. แนะนำให้ใช้มีเดียคอนเวอร์เตอร์ชนิด Gigabit หรือ 10/100/1000 Mbps. นะครับ ถ้าใช้มีเดียคอนเวอร์เตอร์แบบ Fast Ethernet หรือ 10/100 Mbps. จะได้สปีดสูงสุดที่ไม่เกิน 100 Mbps. ต่อให้สปีดอินเตอร์เน็ตมากกว่า 100 Mbps ก็ตาม, สำหรับไปใช้งานกล้องวงจรปิดชนิด Ip-Camera มีเดียคอนเวอร์เตอร์แบบ 10/100Mbps. ก็เพียงพอครับ

หมายเหตุ : Fiber Media Converter ชนิด Duplex 1310nm สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับสายไฟเบอร์ออฟติกทั้งแบบ Single mode และ Multi mode แต่จะต่างกันที่ระยะในการทำงาน ถ้าเป็นสายแบบ ซิงเกิ้ลโหมดจะได้ระยะการทำงานที่ 20 กิโลเมตร แต่ถ้าเป็นสาย มัลติโหมด จะได้ระยะการทำงานที่ 2 กิโลเมตรMC-SFP10GLAN

กล่องแปลงสัญญาณเน็ตเวิร์ค LAN ผ่าน SFP Module เชื่อมต่อด้วยสายไฟเบอร์ออฟติกแบบ S...

2,350.00 บาท

RS232-2FB

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนแปลงสัญญาณสื่อสารข้อมูลจาก RS232 (ที่ใช้สัญญาณไฟฟ้า) ให้...

1,150.00 บาท

IDT-P82-1000M

เหมาะกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะไกล รองรับการจ่ายไฟให้กล้องวงจรปิดจำนวน 8 ตัวด...

2,350.00 บาท

IDT-4P-RS485

เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่รวมฟังก์ชันหลายอย่างในตัวเดียวกันเพื่อให้ความสามารถในการร...

2,450.00 บาท

IDT-WDMG-20KM

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะไกล ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก ...

1,430.00 บาท
1,360.00 บาท

IDT-41RJ45-100M

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะไกล ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก ...

1,850.00 บาท

IDT-41RJ45-1000M

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะไกล ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก ...

1,990.00 บาท

IDT-MC-WDM

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะไกล ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก ...

1,320.00 บาท

DT-IOT9033B

• Transmission distance 3KM  • Optical port rate is 1.25G, network port rate is...

750.00 บาท

DT-IOT9033A

• Transmission distance 3KM  • Optical port rate is 1.25G, network port rate is...

750.00 บาท

DT-IOT9032B

• Transmission distance 20KM  • Optical port speed is 155M, network port speed ...

650.00 บาท

DT-IOT9032A

• Transmission distance 20KM  • Optical port speed is 155M, network port speed ...

650.00 บาท

DT-IOT9024I

• Up to 3000Vms Insulation voltage.  • Data rate: DC to 10Mbps  • Power suply ...

1,460.00 บาท

DT-IOT9022I

• Up to 3000Vms Insulation voltage.  • Data rate: DC to 10Mbps  • Power suply ...

1,320.00 บาท

DT-IOT9016I

• Up to 3000Vms Insulation voltage.  • Data rate: DC to 10Mbps  • Power suply ...

1,150.00 บาท

DT-IOT9031

เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่แปลงสัญญาณในรูปแบบของอนุกรม Serial RS232/422/485 ไปเป็น Ethe...

1,630.00 บาท

DT-IOT9031A

- Built-in Ethernet media transport layer (MAC) and physical layer (PHY).  - Re...

990.00 บาท

DT-IOT9019

- Compatible with RS232 TIA/EIA standard - Communication rate: 300bps~115200bps...

1,650.00 บาท

DT-IOT9017I

- Compatible with RS-232, RS-485/422 TIA/EIA standards - Communication rate: 30...

850.00 บาท

DT-IOT9017

- Compatible with RS-232, RS-485/422 TIA/EIA standards - Communication rate: 30...

690.00 บาท

DT-IOT9031B

- Built-in Ethernet media transport layer (MAC) and physical layer (PHY).  - Re...

1,150.00 บาท

DT-9015

- Interface characteristics: interface compatible with EIA/TIA RS-232C, RS485 st...

650.00 บาท

DT-9004

- Interface characteristics: interface compatible with EIA/TIA RS-232C, RS485 st...

320.00 บาท

DT-9003

- Interface characteristics: compatible with EIA/TIA RS-232C, RS-485/RS-422 stan...

280.00 บาท

DT-9001

Transmission rate: 300-115.2kbps.  - No need for handshake signals RTS,DTR, etc...

180.00 บาท

DT-5002A(2nd)screw

ตัวแปลงพอร์ต USB to Serial (RS-232) เพิ่มพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ Serial C...

360.00 บาท

DT-5002A(2nd)screw nut

ตัวแปลงพอร์ต USB to Serial (RS-232) เพิ่มพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ Serial C...

360.00 บาท

DT-5001A

ตัวแปลงพอร์ต USB to Serial (RS-232) เพิ่มพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ Serial C...

315.00 บาท

RD-SFP-M11-HP

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล รองรับการใช้งานร่วมกับ...

690.00 บาท

HTB-GS-20-HP

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล รองรับระยะไกลได้ถึง 25...

690.00 บาท

HTB-GS-03-HP

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล รองรับระยะไกลได้ถึง 3ก...

490.00 บาท
455.00 บาท

HTB-3100-HP

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล รองรับระยะไกลได้ถึง 25...

380.00 บาท

ET-RS485/422/232

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งคำสั่งดิจิตอลแบบอนุกรม ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล รองรั...

1,300.00 บาท

ET-RS485/422

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งคำสั่งดิจิตอลแบบอนุกรม ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล รองรั...

1,150.00 บาท

IDT-RS485-422-232

เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิตอลแบบอนุกรม แปลงสัญญาณส่งผ่านสายไฟเบอร์ออปติก 1 Core ช...

1,850.00 บาท

UT-0215MI-RS20

Fiber Optic Media Converter MINI-INDUSTRIAL 10/100 RJ45, SC connector(SM) w/DC P...

4,120.00 บาท
4,120.00 บาท

UT-0215MI-TS20

Fiber Optic Media Converter MINI-INDUSTRIAL 10/100 RJ45, SC connector(SM) w/DC P...

4,050.00 บาท
4,050.00 บาท

UT-0216MI

Fiber Optic Media Converter MINI-INDUSTRIAL RJ45/SC(MM.) 10/100Mbps, w/DC Power ...

4,000.00 บาท
4,000.00 บาท

UT-0216MI-SM20

Fiber Optic Media Converter MINI-INDUSTRIAL RJ45/SC (SM.) 10/100 Mbps, w/DC Powe...

4,050.00 บาท
4,050.00 บาท

UT-0216

MEDIA MINI CONVERTER 10/100 SC (MM) w/AC Adapter 2km INTERLINK รุ่น UT-0216 เป็น...

1,920.00 บาท
1,355.00 บาท

UT-0216-SM30

MEDIA MINI CONVERTER 10/100 ,SC (SM) w/AC Adapter 30km INTERLINK รุ่น UT-0216-SM...

3,390.00 บาท
3,390.00 บาท

MC00032

Media Converter 10100M + Port FC + 1 Port RS485 A/B ชนิด Single Mode เป็นอุปกรณ์...

1,850.00 บาท

ET-880EIS

Media Converter POE 8 Port 10/100M (A/B) ใช้สำหรับกล้องวงจรปิด Ip-Camera เหมาะกั...

2,100.00 บาท
1,690.00 บาท

UT-1310A

Fiber Gigabit Media Converter 10/100/1000Mbps+ 1-Port RJ45+ 1-Port SFP Slot INTE...

3,850.00 บาท
3,850.00 บาท

UT-0215ERS-20

Fiber Optic Media Converter RJ45/Single SC 10/100 Mbps ENHANCE , SM 20 km. INTER...

4,500.00 บาท
4,500.00 บาท

UT-0215ETS-20

Fiber Optic Media Converter RJ45/Single SC 10/100 Mbps ENHANCE , SM 20 km. INTER...

4,500.00 บาท
4,500.00 บาท

UT-0216E

Fiber Optic Media Converter RJ45/SC (MM.) 10/100 Mbps, Distance 2 km. INTERLINK ...

2,700.00 บาท
2,700.00 บาท

UT-0216E-SM30

Fiber Optic Media Converter RJ45/SC (SM.) 10/100 Mbps, Distance 30 km. INTERLINK...

3,930.00 บาท
3,930.00 บาท

PBA-1E1SFP-AB

Media Converter แบบ SFP Port 1slot รองรับ SFP Module Single Mode และ Multi Mode ...

1,000.00 บาท
760.00 บาท

MC00030

Media converter สำหรับ Network และ CCTV Single Mode 10/100/1000Mbps Gigabit LAN ...

380.00 บาท

MC00029

Media converter สำหรับ Network และ CCTV Single Mode 10/100/1000Mbps Gigabit LAN ...

380.00 บาท

MC00028

Media converter สำหรับ Network และ CCTV Single Mode 10/100Mbps / 3KM (WDM) Media...

280.00 บาท

MC00027

Media converter สำหรับ Network และ CCTV Single Mode 10/100Mbps / 3KM (WDM) Media...

280.00 บาท

MC00031

Universal RS-485/422/232 Fiber Optic (ควบคุมกล้องระยะไกล) PTZ เดินสายไฟเบอร์ FTT...

1,500.00 บาท

PBA-2G2SFP

Media Converter 2SFP + 2LAN 10/100/1000M สามารถรองรับ SFP MODULE ได้ทั้ง SM และ ...

690.00 บาท
670.00 บาท

PBA-2G1SFP

Media Converter 1SFP + 2LAN 10/100/1000M สามารถรองรับ SFP MODULE ได้ทั้ง SM และ ...

550.00 บาท

HTB-GS-03

MEDIA CONVERTER 10/100/1000Mbps 20KM Netlink ยี่ห้อ Netlink รุ่น HTB-GS-03 (A...

750.00 บาท
490.00 บาท

HTB-3100

เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้แปลงจาก LAN เป็นไฟเบอร์ออฟติก สามารถใช้งานเพื่อลิงค์ สัญญาณอ...

550.00 บาท
400.00 บาท

LFT-07

Media Converter 20KM 10/100Mbps Lumira (A/B) ใช้สำหรับงานระบบ Network ระบบกล้อง...

650.00 บาท

LFT-06

Media Converter 3KM 10/100Mbps Lumira ใช้สำหรับงานระบบ Network ระบบกล้องวงจรปิด...

500.00 บาท
สินค้าแนะนำ

HP-S12V60W

ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV กำลังไฟสูงสุด 60W  ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 30AH เชื่อมต่อกล้...

2,700.00 บาท

APR-01

จอมอนิเตอร์ LED 22 นิ้ว 1080P 60hz Attack รุ่น APR-01  ความละเอียดภาพ Full HD 1...

1,800.00 บาท
1,700.00 บาท

HGI-102

รองรับสัญญาณภาพแบบ 4K ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ ได้ทุกแบบที่มีช่...

90.00 บาท

HP8EP+2G

เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟและส่งข้อมูลไปในสายแลนเส้นเดียวพร้อมกัน รองรับการใช้งานร่วมกับก...

990.00 บาท

CZ-SPS123603018

เป็นอุปกรณ์ชุดจ่ายไฟกล้องวงจรปิดแบบตู้สำเร็จรูป 12V 30A มีฟิวส์ป้องกันไฟลัดวงจรข...

580.00 บาท

HTB-GS-03-HP

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล รองรับระยะไกลได้ถึง 3ก...

490.00 บาท
455.00 บาท

HP-H2FUL-20KM

เป็นอุปกรณ์แปลงและส่งสัญญาณภาพผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล 20 กิโลเมตร ด้วยสายไฟเ...

2,750.00 บาท
2,670.00 บาท

W6U-P40

ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM สีขาว รุ่น W6U-P40 ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปก...

950.00 บาท

ADH-02A

Adapter for CCTV 12V 2A HYPERLINK รุ่น ADH-02A สำหรับกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อิเ...

30.00 บาท

FHP-03

ค่าลดทอนสัญญาณอยู่ที่ 0.3dB เป็นหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับงานระบบเครือข่าย network ...

150.00 บาท

HP-PDU08

ปลั๊ก RACK PDU 8 ช่อง With SPD สายยาว 2 เมตร HYPERLINK รุ่น HP-PDU08 สำหรับติดตั...

450.00 บาท

HP-SCA2C100

สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 2 CORE 100M HYPERLINK เป็นสายสำหรับใช้งานได...

470.00 บาท
370.00 บาท

MW-Analog-02

ใช้สำหรับวัดระยะทางในงานสำรวจ งานก่อสร้างทั่วไป งานก่อสร้างถนน งานรังวัดที่ดิน ง...

490.00 บาท
HOT PRUDUCT

HD-2FO4K/20M

สาย HDMI FIBER OPTIC 2.0 4K 20M เป็นสายนำสัญญาณภาพที่ใช้สัญญาณแสงเป็นตัวนำ สามา...

1,100.00 บาท
1,000.00 บาท

HPL-3M

เสากล้องวงจรปิดแบบประกอบสำเร็จรูป CCTV มีแขนยึดกล้อง สูง 3 เมตร มีช่องเก็บสาย Su...

1,790.00 บาท

CIL5F-P300

สาย LAN CAT5e สำหรับใช้ในลิฟท์แบบมีสลิง ยี่ห้อ HYPERLINK ใช้งานติดตั้งในลิฟท์เหม...

60.00 บาท

SIL7100

สาย LAN CAT7 SFPT INDOOR 100M ยี่ห้อ HYPERLINK รุ่น SIL7100 (ทองแดงแท้) ใช้สำหร...

1,750.00 บาท

COL6300

สาย LAN CAT6 OUTDOOR 305 เมตร HYPERLINK รุ่น COL6300 (Premium ทองแดง) ใช้สำหรับง...

1,950.00 บาท
1,850.00 บาท

MSP00006

Industrial Switch POE 8+2 port RJ45 +2SFP 10/100/1000M GIGABIT INDUSTRIAL POE S...

2,600.00 บาท
1,950.00 บาท

SFP-GE-LX-HP

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก รองรับระยะทางรับส่งสัญญาณแสงสูงสุด 20 กิโลเมตร...

250.00 บาท