ค้นหาสินค้า

Cable Markers

Cable Markers (เคเบิ้ลมาร์คสาย) คืออุปกรณ์มาร์คสาย หรือแสดงป้ายเพื่อที่จะให้ทราบว่าสายตัวนั้นอยู่ในหมวดหมู่ใด สินค้าเรามีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทรัดสายโดยเคเบิ้ลไทแบบมีป้ายหลายสี เคเบิ้ลไทแบบมีป้ายใสกันน้ำ ตัวเคเบิ้ลไทแบบรันตัวเลข 0 1 2....ไปแบบไม่จำกัด หรือเป็นสติ๊กเกอร์ติดเมื่อบอกตำแหน่งของสาย เรามีหลายขนาดมากมาย หรือแบบสวมสายเป็นเม็ดสีหลายสี ใช้กับสายแลน สายโทรศัพท์ และสายไฟเบอร์ออฟติก


หมวดหมู่ย่อย


MKF-0925

มาร์คสายแลนแบบแข็งตัวเลย 0-9  100 ชิ้น/แพ็ก มาร์คสายแบบแข็ง ตัวเลข เลข 0-9 ขน...

90.00 บาท

MKF-AZ25

มาร์คสายไฟเบอร์แบบแข็งอักษร A-Z 260 ชิ้น/แพ็ก มาร์คสายแบบแข็งตัวอักษร A-Z ขนา...

150.00 บาท
120.00 บาท

SKM-02W

ป้ายสำหรับมาร์คสายไฟ เขียนด้วยปากกาสี 2ช่องในตาราง พร้อมรูรัดสายเข้ากับอุปกรณ์

1.00 บาท

MK00038

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 0-9 150 ชิ้น / ม้วน LAN Marker EC-2 LAN Cable Sizeเล็ก ม้วน1...

150.00 บาท

SKM-30R

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบมีปีก 10x84mm 30ชิ้น สีแดง สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LAN RG...

20.00 บาท
15.00 บาท

SKM-30W

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบมีปีก 10x84mm 30ชิ้น สีขาว สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LAN RG...

20.00 บาท
15.00 บาท

SKM-30Y

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบมีปีก 10x84mm 30ชิ้น สีเหลือง สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LAN...

20.00 บาท
15.00 บาท

SKM-30BU

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบมีปีก 10x84mm 30ชิ้น สีฟ้า สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LAN RG...

20.00 บาท
15.00 บาท

SKM-30G

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบมีปีก 10x84mm 30ชิ้น สีเขียว สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LAN ...

20.00 บาท
15.00 บาท

SKM-27R

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบใสรัดสาย 25x58mm 27ชิ้น สีแดง สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LAN...

50.00 บาท
45.00 บาท

SKM-27W

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบใสรัดสาย 25x58mm 27ชิ้น สีขาว สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LAN...

50.00 บาท
45.00 บาท

SKM-27Y

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบใสรัดสาย 25x58mm 27ชิ้น สีเหลือง สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ ...

50.00 บาท
45.00 บาท

SKM-27BU

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบใสรัดสาย 25x58mm 27ชิ้น สีฟ้า สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ LA...

50.00 บาท
45.00 บาท

SKM-27G

แผ่นสติ๊กเกอร์มาร์คสายแบบใสรัดสาย 25x58mm 27ชิ้น สีเขียว สติ๊กเกอร์มาร์คสายไฟ ...

50.00 บาท
45.00 บาท

CMKP-06Y

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์แบบมีป้าย 3.5x150mm 6นิ้ว สีเหลือง 60เส้น/แพ็ก สติ๊กเกอร์ม...

150.00 บาท
100.00 บาท

CMKP-06G

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์แบบมีป้าย 3.5x150mm 6นิ้ว สีเขียว 60เส้น/แพ็ก สติ๊กเกอร์มา...

150.00 บาท
100.00 บาท

CMKP-06O

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์แบบมีป้าย 3.5x150mm 6นิ้ว สีส้ม 60เส้น/แพ็ก สติ๊กเกอร์มาร์...

150.00 บาท
100.00 บาท

CMKP-06R

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์แบบมีป้าย 3.5x150mm 6นิ้ว สีแดง 60เส้น/แพ็ก สติ๊กเกอร์มาร์...

150.00 บาท
100.00 บาท

CMKP-06W

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์แบบมีป้าย 3.5x150mm 6นิ้ว สีขาว 60เส้น/แพ็ก สติ๊กเกอร์มาร์...

150.00 บาท
100.00 บาท

CMKP-06BU

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์แบบมีป้าย 3.5x150mm 6นิ้ว สีฟ้า 60เส้น/แพ็ก สติ๊กเกอร์มาร์...

150.00 บาท
100.00 บาท

CMKR-Y

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์ มีตัวเลข 11 นิ้ว 001-100 สีหลือง 100เส้น/แพ็ก เคเบิ้ลไทร์...

250.00 บาท

CMKR-G

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์ มีตัวเลข 11 นิ้ว 001-100 สีเขียว 100เส้น/แพ็ก เคเบิ้ลไทร์...

250.00 บาท

CMKR-BU

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์ มีตัวเลข 11 นิ้ว 001-100 สีน้ำเงิน 100เส้น/แพ็ก เคเบิ้ลไท...

250.00 บาท

CMKR-R

เคเบิ้ลไทร์มาร์คเกอร์ มีตัวเลข 11 นิ้ว 001-100 สีแดง 100เส้น/แพ็ก เคเบิ้ลไทร์มา...

250.00 บาท

MKF-09

มาร์คสายแบบแข็งหลายสี FIBER FTTH ,สายโทรศัพท์ 2.5mm เลข0-9 100ชิ้น/แพ็ก สามารถห...

120.00 บาท
90.00 บาท

MKL-09

มาร์คสายแบบแข็งหลายสี FIBER FTTH ,สายโทรศัพท์ 4mm เลข0-9 100ชิ้น/แพ็ก สามารถหนี...

120.00 บาท
90.00 บาท

MKG-09

มาร์คสายแบบแข็งหลายสี FIBER FTTH ,สายโทรศัพท์ 6mm เลข0-9 100ชิ้น/แพ็ก สามารถหนี...

120.00 บาท
90.00 บาท

MKF-AZ

มาร์คสายแบบแข็งสีเหลือง FIBER FTTH ,สายโทรศัพท์ 1.5mm อักษรA-Z 260ชิ้น/แพ็ก -A-...

150.00 บาท
120.00 บาท

MKL-AZ

มาร์คสายแบบแข็งสีเหลือง LAN 4mm อักษรA-Z 260ชิ้น/แพ็ก มาร์คสายแลนแบบแข็งใช้ได้ต...

150.00 บาท
120.00 บาท

MKG-AZ

มาร์คสายแบบแข็งสีเหลือง RG6 6mm อักษรA-Z 260ชิ้น/แพ็ก มาร์คสายแลนแบบแข็งใช้ได้ต...

150.00 บาท
120.00 บาท

MKY-9

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 9 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-8

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 8 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-7

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 7 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-6

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 6 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-5

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 5 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-4

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 4 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-3

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 3 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-2

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 2 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-1

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 1 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-0

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษรเลข 0 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-09

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร 0-9 500ชิ้น/ม้วน Cable Maker หรือ ตัวมาร์คสายแลน,...

700.00 บาท
550.00 บาท

MKY-A

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร A 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-B

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร B 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-C

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร C 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-D

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร D 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-E

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร E 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง ต...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-F

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร F 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง ต...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-G

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร G 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง ต...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-H

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร H 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง ต...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-I

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร I 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-J

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร J 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-K

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร K 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-L

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร L 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-M

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร M 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-N

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร N 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-O

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร O 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-P

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร P 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-Q

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร Q 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-R

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร R 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท

MKY-S

มาร์คสายแลนแบบอ่อน 4mm อักษร S 500ชิ้น/ม้วน PTEN เคเบิ้ลมาร์คเกอร์ สีเหลือง รุ...

70.00 บาท
60.00 บาท
สินค้าแนะนำ

6U-P40

ตู้ Rack HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCT...

950.00 บาท

FHI-1010

พัดลมระบายความร้อน Rack ขนาด 4 นิ้ว ยี่ห้อ HYPERLINK สำหรับติดตั้งเข้ากับตู้แร็ค...

190.00 บาท

HP-R40N

ถาดรองอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในตู้แร็คสำหรับตู้ Rack 16U HYPERLINK ขนาดหน้ากว้าง 19...

180.00 บาท

CIL5300

สาย LAN CAT5e Indoor ความยาว 305 เมตร  HYPERLINK รุ่น CIL5300  วัสดุเปลือกหุ้มสา...

980.00 บาท

CIL5300PW

สาย LAN CAT5e OUTDOOR + ไฟ ความยาว 305 เมตร HYPERLINK รุ่น CIL5300PW ใช้สำหรับเช...

2,100.00 บาท
1,800.00 บาท

FO-HP1001

สายไฟเบอร์ออฟติก 1 CORE 1000 เมตร สำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีลวดสลิงต...

1,450.00 บาท

FO-HP2001

สายไฟเบอร์ออฟติก 2CORE 2000 เมตร HYPERLINK รุ่น FO-HP2001 สำหรับใช้งานทั้งภายในแ...

3,300.00 บาท

VF-H04HD

Video Converter CCTV 4 ช่อง รองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล HYPERLINK รองรับกล้องวงจรปิ...

2,900.00 บาท

VF-H08HD-mini

Video Converter กล้องวงจรปิด 8 ช่อง รองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล Mini HYPERLINK รุ่น...

6,500.00 บาท

LCVT-06

HDMI TO Fiber+USB+HDMI Loopout 20KM อุปกรณ์แปลงสัญญาณ​Converter Fiber​ HDMI​ ด้...

2,800.00 บาท

HD-2FO4K/30M

สาย HDMI FIBER OPTIC 2.0 4K 30M เป็นสายนำสัญญาณภาพที่ใช้สัญญาณแสงเป็นตัวนำ สามา...

1,300.00 บาท
1,290.00 บาท

HD-4K60H440

HDMI MATRIX Switch 4K 60Hz Splitter 4 ออก 4 HDMI Matrix Switch 4K 60Hz 4 ออก ...

2,650.00 บาท
HOT PRUDUCT

PBA-1000E

Media Converter 10/100/1000M A/B 20KM Fiber Media Converter Single Mode 1310/15...

1,100.00 บาท
850.00 บาท

MC00031

Universal RS-485/422/232 Fiber Optic (ควบคุมกล้องระยะไกล) PTZ เดินสายไฟเบอร์ FTT...

1,500.00 บาท

STHA-2PCM1E-S

Phone to fiber  2ch 1rj45 10/100 TX/RX product description: 2 channel POTS...

1,700.00 บาท

STHA-2A-F/R

Audio Fiber Converter RCA 2ch F/R TX/RX Description 2CH Audio (RCA) To Fib...

2,200.00 บาท
1,800.00 บาท

GNT-P4803F6

Outdoor POE Switch 1 SFP+1 Uplink+2POE /1000M +14POE /100M POE รุ่น GNT-P4803F6 ...

3,200.00 บาท

MSP00006

IDT Switch POE 8+2 port RJ45 +2SFP 10/100/1000 GIGABIT INDUSTRIAL POE SWITCH 8 ...

2,600.00 บาท
1,950.00 บาท

POE-100024-2L-2SFP

อุปกรณ์จ่ายไฟและส่งข้อมูลไปในสายแลนเส้นเดียวพร้อมกัน รองรับการใช้งานร่วมกับกล้อง...

4,800.00 บาท