เงื่อนไขการรับประกัน**เงื่อนไขการรับประกันสินค้า**

การรับประกันสินค้าประเภทกล้องวงจรปิด 

- ตัวกล้องวงจรปิดจะมีระยะเวลารับประกัน 2 ปี นับตั้งเเต่วันที่ซื้อ นับตั้งเเต่วันที่ซื้อ

-Adapter(อะแด๊ปเตอร์) กล้องวงจรปิด รับประกัน 6 เดือน นับตั้งเเต่วันที่ซื้อ

-เครื่องบันทึกภาพ DVR/NVR รับประกัน 2 ปี นับตั้งเเต่วันที่ซื้อ

-Adapter(อะแด๊ปเตอร์) เครื่องบันทึกภาพ DVR/NVR รับประกัน 6 เดือน นับตั้งเเต่วันที่ซื้อ


การรับประกันสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic)

-Media Converter รับประกัน 1 ปี (อะแด๊ปเตอร์ รับประกัน 6 เดือน)

-Media Converter OEM, SDT (สีดำ) รับประกัน 1 ปี (อะแด๊ปเตอร์ รับประกัน 6 เดือน)

- POE Switch รับประกัน 1ปี (ยกเว้นกรณีฟ้าผ่า ไฟเกิน ไฟช็อต) อาการดังกล่าวจะเห็นได้จากเมนบอร์ดไหม้


**หมายเหตุ**

อาการเสียของสินค้าที่อยู่นอกเหนือการรับประกันมีดังนี้

- สินค้าที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ลมพายุ, ฟ้าผ่า, ไฟเกิน, งัด, แกะ, เปิด เป็นต้น

- สินค้าที่เกิดจากการประมาทของผู้ใช้เอง เช่น การตกหล่นจนทำให้เกิดความเสียหาย สินค้าชำรุดโดยการเปียกน้ำ เป็นต้น