เงื่อนไขการรับประกัน
**เงื่อนไขการรับประกันสินค้า**

ทางร้านไม่รับคืนสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้า กรณีลูกค้าซื้อสินค้าผิดด้วยตนเอง

เมื่อสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนสินค้า (รุ่นเดิม) ได้ภายใน 7 วัน  (ลูกค้าต้องนำเสร็จรับเงินมาแสดง)

เมื่อสินค้ามีปัญเกินกว่า 7 วันหลังจากซื้อสินค้า จะต้องส่งสินค้ามาเคลม และมีระยะเวลาการเคลมสินค้า 3-5 วัน (กรณีมีสินค้าในสต็อก)

 (*สินค้าทุกตัวต้องมีวอยด์ สติกเกอร์รับประกันสินค้าจากร้าน)


การรับประกันสินค้าประเภทกล้องวงจรปิด

- ตัวกล้องวงจรปิดจะมีระยะเวลารับประกัน 2 ปี นับตั้งเเต่วันที่ซื้อ นับตั้งเเต่วันที่ซื้อ

-Adapter(อะแด๊ปเตอร์) กล้องวงจรปิด รับประกัน 3 เดือน นับตั้งเเต่วันที่ซื้อ

-เครื่องบันทึกภาพ DVR/NVR รับประกัน 2 ปี นับตั้งเเต่วันที่ซื้อ

-Adapter(อะแด๊ปเตอร์) เครื่องบันทึกภาพ DVR/NVR รับประกัน 3 เดือน นับตั้งเเต่วันที่ซื้อ


การรับประกันสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic)

- สาย HDMI Fiber Optic รับประกัน 3 เดือน (กรณีสายและหัวต่อภาพไม่มีปัญหา)

-Media Converter รับประกัน 1 ปี (อะแด๊ปเตอร์ รับประกัน 3 เดือน)

-Media Fiber ทุกชนิด  รับประกัน 1 ปี (อะแด๊ปเตอร์ รับประกัน 3 เดือน)

- Switch Network ทุกชนิก รับประกัน 1 ปี (อะแด๊ปเตอร์ รับประกัน 3 เดือน)

- POE Switch รับประกัน 1ปี (ยกเว้นกรณีฟ้าผ่า ไฟเกิน ไฟช็อต) อาการดังกล่าวจะเห็นได้จากเมนบอร์ดไหม้


การรับประกันสินค้าประเภทอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ

- อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ Converter รับประกัน 1 ปี (อะแด๊ปเตอร์ รับประกัน 3 เดือน)

- สายสัญญาณภาพ HDMI VGA AV DVI  รับประกัน 7 วัน (กรณีสายและหัวต่อภาพไม่มีปัญหา)


การรับประกันสินค้าประเภทอุปกรณ์แปลงไฟ

- Adapter รับประกัน 6 เดือน

- Switching รับประกัน 1 ปี

- Power supply รับประกัน 1 ปี


การรับประกันสินค้าประเภทสายสัญญาณ LAN , RG6 , Fiber Optic

- สาย LAN , RG6 แบบสำเร็จรูป รับประกัน 3 เดือน (กรณีสายและหัวต่อไม่มีปัญหา)

- Fiber (Fiber เข้าหัวสำเร็จรูป ,Patch Cord , Pigtaill) รับประกัน 3 เดือน (กรณีสายและหัวต่อไม่มีปัญหา)

- สาย LAN , RG6 , Fiber Optic ยกม้วน (เปลี่ยนภายใน 7 วัน) ไม่รับประกันกรณีการเดินสายเสียหายเกิดจากหน้างาน *สายขาด สายมีรอยบาดจากการดึงสาย , สายหักงอเปลี่ยนรูป


**หมายเหตุ**

อาการเสียของสินค้าที่อยู่นอกเหนือการรับประกันมีดังนี้

- สินค้าที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ลมพายุ, ฟ้าผ่า, ไฟเกิน, งัด, แกะ, เปิด เป็นต้น

- สินค้าที่เกิดจากการประมาทของผู้ใช้เอง เช่น การตกหล่นจนทำให้เกิดความเสียหาย สินค้าชำรุดโดยการเปียกน้ำ เป็นต้น