ค้นหาสินค้า

SFP module (มินิจีบิค)

SFP คืออะไร?

SFP ย่อมาจาก Small-Form-Factor Pluggable ถือได้ว่าเป็นเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงมาจาก GBIC // SFP Module มีขนาดเล็กกว่าโมดูล GBIC บางคนอาจเรียกว่า (มินิจีบิค)

SFP Module, MINI Gbic คือโมดูลสำหรับแปลงสัญญาณแสง หรือสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก มีทั้งแบบ WDM (ใช้สายไฟเบอร์ออฟติก 1Core) และ Duplex (ใช้สายไฟเบอร์ออฟติก 2Core) สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่มีช่องเสียบโมดูลชนิดนี้ เช่น Switch Hub, Media Converter, Poe Switch ต่างๆ ส่วนใหญ่ช่องเสียบนี้จะใช้สำหรับลิ้งข้อมูลจากอุปกรณ์ตัวนึงไปอีกตัวนึง (อัพลิ้ง) ซึ่งถ้าใช้การลิ้งข้อมูลของอุปกรณ์เป็นระบบไฟเบอร์ออฟติก จะมีความเสถียรมาก ไม่เป็นคอขวดในระบบ หรือจะใช้งานร่วมกับ Media Converter ก็ได้เพียงแค่แต่ละฝั่งใช้อุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณแสงที่ความยาวคลื่นต่างกันเท่านั้น ยกตัวอย่าง ใช้ Mini Gbic 1310nm อีกฝั่งใช้มีเดียคอนเวอร์เตอร์ 1550nm หรือ ใช้ Mini Gbic 1550nm อีกฝั่งใช้ Media Converter 1310nm เป็นต้น ก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุยี่ห้อของอุปกรณ์ครับ เพียงแค่อุปกรณ์ 2 ตัวทำหน้าที่ Tx แสงที่ความยาวคลื่นต่างกันเท่านั้นพอครับ สามารถเข้ากันได้กับ Cisco, Linksys, Huwei, Tplink, Ubiquiti, Dlink, Totolink, OEM และอื่นๆหมวดหมู่ย่อย

SFP-L10G30M-HP

อุปกรณ์แปลงสัญญาณพอร์ท SFP ออกมาเป็น Port LAN ความเร็ว 10Gbps รองรับการใช้งานร่ว...

1,350.00 บาท

SFP-LC40KM-2

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับระยะสายไฟเบอร์ออฟติกที่ 40 กิโล...

650.00 บาท

SFP-LC40KM-1

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับระยะสายไฟเบอร์ออฟติกที่ 40 กิโล...

650.00 บาท

HP-AOC-SFP10M

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ Switch 2 ตัวเข้าหากันด้วย SFP+ ในรูปแบบสายทองแดงด้วยความเร็...

1,500.00 บาท

HP-AOC-SFP7M

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ Switch 2 ตัวเข้าหากันด้วย SFP+ ในรูปแบบสายทองแดงด้วยความเร็...

1,350.00 บาท

HP-AOC-SFP5M

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ Switch 2 ตัวเข้าหากันด้วย SFP+ ในรูปแบบสายทองแดงด้วยความเร็...

1,200.00 บาท

HP-AOC-SFP3M

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ Switch 2 ตัวเข้าหากันด้วย SFP+ ในรูปแบบสายทองแดงด้วยความเร็...

1,050.00 บาท

SFP-DDM-LC20KM-DHP

ชนิดหัว LC เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับระยะสายไฟเบอร์ออฟติก...

700.00 บาท

SFP-DDM-LC20KM-YHP

ชนิดหัว LC เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับระยะสายไฟเบอร์ออฟติก...

1,000.00 บาท
900.00 บาท

SFP-DDM-LC20KM-BHP

ชนิดหัว LC เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับระยะสายไฟเบอร์ออฟติก...

1,000.00 บาท

SFP-SM-LC10KM-BHP

ชนิดหัว LC เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับระยะสายไฟเบอร์ออฟติก...

850.00 บาท
750.00 บาท

SFP-SM-LC10KM-GHP

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับระยะสายไฟเบอร์ออฟติกที่ 10 กิโล...

850.00 บาท
750.00 บาท

SFP-DDM-LC80KM-HP

ชนิดหัว LC เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับระยะสายไฟเบอร์ออฟติก...

900.00 บาท

SFP-DDM-LC40KM-HP

ชนิดหัว LC เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับระยะสายไฟเบอร์ออฟติก...

550.00 บาท

SFP-SM-SC40KM-BHP

ชนิดหัว SC แบบ Bi-Directional เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับร...

690.00 บาท

SFP-SM-SC40KM-YHP

ชนิดหัว SC แบบ Bi-Directional  เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับ...

690.00 บาท

SFP-SM-SC3KM-BHP

ชนิดหัว SC แบบ Bi-Directional เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับร...

220.00 บาท

SFP-SM-SC3KM-YHP

ชนิดหัว SC แบบ Bi-Directional  เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับ...

220.00 บาท

SFP-SM-LC3KM-BHP

ชนิดหัว LC แบบ Bi-Directional เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับร...

220.00 บาท

SFP-SM-LC3KM-YHP

ชนิดหัว LC แบบ Bi-Directional เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกรองรับร...

220.00 บาท

SFP-GE-LX-HP

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก รองรับระยะทางรับส่งสัญญาณแสงสูงสุด 20 กิโลเมตร...

250.00 บาท

SFP-BIDI-GE-20KM-BHP

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก รองรับระยะทางรับส่งสัญญาณแสงสูงสุด 20 กิโลเมตร...

275.00 บาท

SFP-BIDI-GE-20KM-YHP

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก รองรับระยะทางรับส่งสัญญาณแสงสูงสุด 20 กิโลเมตร...

275.00 บาท

UT-9310A-00

SFP Module 10G Duplex Transceiver Module, Multimode 850 nm With DDMI, 300 Meter....

950.00 บาท
880.00 บาท

PBA-SFP-1.26G-B

อุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณแสงหรือไฟเบอร์ออฟติกรองรับระยะสายไฟเบอร์ออฟติกที่ 60 ก...

1,150.00 บาท

PBA-SFP-1.26G-G

อุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณแสงหรือไฟเบอร์ออฟติกรองรับระยะสายไฟเบอร์ออฟติกที่ 60 ก...

1,150.00 บาท

PBA-SFP-10G-G

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณแสง หรือไฟเบอร์ออฟติกรองรับระยะสายไฟเบอร์ออฟติกที่...

1,150.00 บาท

PBA-SFP-10G-B

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณแสง หรือไฟเบอร์ออฟติกรองรับระยะสายไฟเบอร์ออฟติกที่...

1,150.00 บาท

DAC-SFP5M

สายพร้อมหัวสำเร็จ DAC SFP 10 GB ความยาว 5M สายพร้อมหัวสำเสร็จ DAC SFP 10GB 1-...

850.00 บาท
750.00 บาท

DAC-SFP3M

สายพร้อมหัวสำเร็จ DAC SFP 10 GB ความยาว 3M สายพร้อมหัวสำเสร็จ DAC SFP 10GB 1-...

550.00 บาท
500.00 บาท

DAC-SFP1M

สายพร้อมหัวสำเร็จ DAC SFP 10 GB ความยาว 1M สายพร้อมหัวสำเสร็จ DAC SFP 10GB 1-...

400.00 บาท
380.00 บาท

UT-9125D-00

SFP MODULE MULTI MODE 1.25GB LC 550M INTERLINK รุ่น UT-9125D-00 อุปกรณ์ SFP M...

500.00 บาท
480.00 บาท

G311SM

SFP Module Single Mode LC Duplex 20 KM IP-COM รุ่น G311SM IP-COM G311SM SFP Mod...

1,200.00 บาท

UT-9114WD-20

SFP MODULE SINGLE MODE 1.25GB SIMPLEX 20KM Link รุ่น UT-9114WD-20 อุปกรณ์ SFP M...

815.00 บาท
795.00 บาท

UT-9310A-10

SFP MODULE SINGLE MODE 10GB LC DUPLEX 10KM Link รุ่น UT-9310A-10     รองรับความ...

1,600.00 บาท
1,420.00 บาท

UT-9113WD-20

SFP MODULE SINGLE MODE 1.25GB LC SIMPLEX 20KM Link รุ่น UT-9113WD-20 อุปกรณ์ SF...

625.00 บาท
610.00 บาท

PBA0019

SFP MODULE TO LAN 10Gigabit RJ45 PORT อุปกรณ์แปลงสัญญาณพอร์ท SFP ออกมาเป็น Port...

2,200.00 บาท
1,600.00 บาท

UT-9125T

SFP MODULE RJ45 10/100/1000 BASE-T TRANSCEIVER LINK (UT-9125T) Link UT-9125T Sf...

1,200.00 บาท
965.00 บาท

UT-9125D-10

SFP MODULE LC(SM) 1.25G 1310nm/10KM LINK (UT-9125D-10) Link UT-9125D-10 อุปกรณ์...

600.00 บาท
520.00 บาท

PBA0016

SFP MODULE MULTI MODE 10GB LC-DUPLEX (300M) สายไฟเบอร์ออพติคแบบมัลติโหมด (Multi...

550.00 บาท
440.00 บาท

PBA0015

SFP MODULE SINGLE MODE 10GB LC-DUPLEX 1310nm (10KM) สายไฟเบอร์ออพติคแบบมัลติโหม...

1,050.00 บาท

PBA0014

SFP Module Gigabit dual LC/Simplex(หัวเดี่ยว) SINGLE MODE 10GB (10KM) สายไฟเบอร์...

1,700.00 บาท

PBA0013

SFP Module Gigabit dual LC/Simplex(หัวเดี่ยว) SINGLE MODE 10GB (10KM) สายไฟเบอร์...

1,700.00 บาท

PBA-SFP-SMD

SFP MODULE SM-MM 1.25G LC-DX 1310nm (20KM) สีน้ำเงิน Sfp Module Single Mode 131...

430.00 บาท
250.00 บาท

PBA-SFP-MMD

SFP MODULE MULTI-MODE 1.25G LC-DX 850nm (550M) สีดำ OPTIC-SFP-S-85DLC05D is a 1...

290.00 บาท
190.00 บาท

PBA-BX-U-SC

SFP Module (Mini Gbic) Single Mode 1310/1550nm WDM-BIDI ความเร็ว 1.25G/s หัวไฟเบ...

430.00 บาท
330.00 บาท

PBA-BX-D-SC

SFP Module Single Mode 155Mbps. ความยาวคลื่นแสง 1310/1550nm หัวเชื่อมต่อไฟเบอร์แ...

430.00 บาท
330.00 บาท

PBA-BX-D

SFP MODULE SINGLE MODE 1.25G LC-WDM (20KM) TX1550nm/RX1310nm สีเหลือง Name:SFP ...

430.00 บาท
300.00 บาท

PBA-BX-U

Name:SFP GBIC-104 module, single-mode, 1,25G, Tx:1550 / Rx:1310, SC, 20KM, DDM(T...

430.00 บาท
300.00 บาท

GLC-T

SFP MODULE TO LAN GIGABIT RJ45 PORT สำหรับการใช้งานเพื่อแปลงพอร์ท Sfp ออกมาเป็น...

690.00 บาท
390.00 บาท
สินค้าแนะนำ

HP-S12V60W

ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV กำลังไฟสูงสุด 60W  ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 30AH เชื่อมต่อกล้...

2,700.00 บาท

APR-01

จอมอนิเตอร์ LED 22 นิ้ว 1080P 60hz Attack รุ่น APR-01  ความละเอียดภาพ Full HD 1...

1,800.00 บาท
1,700.00 บาท

HGI-102

รองรับสัญญาณภาพแบบ 4K ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ ได้ทุกแบบที่มีช่...

90.00 บาท

HP8EP+2G

เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟและส่งข้อมูลไปในสายแลนเส้นเดียวพร้อมกัน รองรับการใช้งานร่วมกับก...

990.00 บาท

CZ-SPS123603018

เป็นอุปกรณ์ชุดจ่ายไฟกล้องวงจรปิดแบบตู้สำเร็จรูป 12V 30A มีฟิวส์ป้องกันไฟลัดวงจรข...

580.00 บาท

HTB-GS-03-HP

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล รองรับระยะไกลได้ถึง 3ก...

490.00 บาท
455.00 บาท

HP-H2FUL-20KM

เป็นอุปกรณ์แปลงและส่งสัญญาณภาพผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล 20 กิโลเมตร ด้วยสายไฟเ...

2,750.00 บาท
2,670.00 บาท

W6U-P40

ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM สีขาว รุ่น W6U-P40 ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปก...

950.00 บาท

ADH-02A

Adapter for CCTV 12V 2A HYPERLINK รุ่น ADH-02A สำหรับกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อิเ...

30.00 บาท

FHP-03

ค่าลดทอนสัญญาณอยู่ที่ 0.3dB เป็นหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับงานระบบเครือข่าย network ...

150.00 บาท

HP-PDU08

ปลั๊ก RACK PDU 8 ช่อง With SPD สายยาว 2 เมตร HYPERLINK รุ่น HP-PDU08 สำหรับติดตั...

450.00 บาท

HP-SCA2C100

สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 2 CORE 100M HYPERLINK เป็นสายสำหรับใช้งานได...

470.00 บาท
370.00 บาท

MW-Analog-02

ใช้สำหรับวัดระยะทางในงานสำรวจ งานก่อสร้างทั่วไป งานก่อสร้างถนน งานรังวัดที่ดิน ง...

490.00 บาท
HOT PRUDUCT

HD-2FO4K/20M

สาย HDMI FIBER OPTIC 2.0 4K 20M เป็นสายนำสัญญาณภาพที่ใช้สัญญาณแสงเป็นตัวนำ สามา...

1,100.00 บาท
1,000.00 บาท

HPL-3M

เสากล้องวงจรปิดแบบประกอบสำเร็จรูป CCTV มีแขนยึดกล้อง สูง 3 เมตร มีช่องเก็บสาย Su...

1,790.00 บาท

CIL5F-P300

สาย LAN CAT5e สำหรับใช้ในลิฟท์แบบมีสลิง ยี่ห้อ HYPERLINK ใช้งานติดตั้งในลิฟท์เหม...

60.00 บาท

SIL7100

สาย LAN CAT7 SFPT INDOOR 100M ยี่ห้อ HYPERLINK รุ่น SIL7100 (ทองแดงแท้) ใช้สำหร...

1,750.00 บาท

COL6300

สาย LAN CAT6 OUTDOOR 305 เมตร HYPERLINK รุ่น COL6300 (Premium ทองแดง) ใช้สำหรับง...

1,950.00 บาท
1,850.00 บาท

MSP00006

Industrial Switch POE 8+2 port RJ45 +2SFP 10/100/1000M GIGABIT INDUSTRIAL POE S...

2,600.00 บาท
1,950.00 บาท

SFP-GE-LX-HP

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก รองรับระยะทางรับส่งสัญญาณแสงสูงสุด 20 กิโลเมตร...

250.00 บาท