ค้นหาสินค้า

Adapter Connector (ตัวต่อ & หัวแปลง)

Adapter Connector Fiber Optic คือตัวต่อหัวไฟเบอร์ออฟติก หรือตัวแปลงหัวไฟเบอร์ออฟติกต่างๆ เพื่อรองรับการเชื่องต่อจากหัวไฟเบอร์ออฟติก หรือสายต่างๆ เช่นสาย Patch Cord, สาย Pigtail ส่วนใหญ่ต้องติดตั้งลงบนอุปกรณ์ที่รองรับอีกทีนึงเช่น Snap in Plate, ODF Rack Drawer หรือตู้ ODF กลางแจ้งแล้วแต่เลือกใช้ มีให้เลือกหลายแบบ อาทิเช่น sc/sc, fc/sc, fc/fc, st/st และอื่นๆ ทั้งแบบ Duplex และ Simplex (WDM)หมวดหมู่ย่อย


UF-0055SM

ข้อต่อไฟเบอร์ออฟติก SC SIMPLEX ADAPTER, SM, Ceramic Sleeve Blue Housing INTERLIN...

18.00 บาท

CTF-125LS

ต่อตรง LC ตัวเมีย/SC ตัวผู้ 50/125 (MM) เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อหรือแปลงหัวคอนเนคเตอ...

150.00 บาท

UF-0022DSM

ข้อต่อไฟเบอร์ออฟติก LC Duplex Single-mode Coupling, Ceramic Sleeve, PC Housing I...

32.00 บาท

UF-0055SM/APC

ข้อต่อไฟเบอร์ออฟติก SC/APC Simplex Adapter/APC, Single-mode, Ceramic Sleeve, Gre...

16.00 บาท

CTF-013P

อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด LC/APC คอนเนคเตอร์เป็น SC/APC คอนเนคเตอร์

150.00 บาท

CTF-012P

ต่อตรง FC ตัวผู้/ST ตัวเมีย เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด ST คอนเนคเตอ...

150.00 บาท

FTST-SCS

หัวไฟเบอร์ออฟติกทดสอบสาย ชนิดหัว SC-CONNECTOR (SQUARE BARE FIBER ADAPTER 0.25-0....

300.00 บาท

FO-LC2SC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก LC/UPC เป็น SC/UPC (ผู้/เมีย) อุปกรณ์แปลงหัวไฟเบอร์อ...

150.00 บาท

BFA-STCON

หัวไฟเบอร์ออฟติกทดสอบสาย ชนิดหัว ST-CONNECTOR (BARE FIBER ADAPTER 0.25-0.9MM) ร...

320.00 บาท

CON-SCAPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/APC -15dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ SC/APC...

150.00 บาท

CON-SCAPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/APC -10dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ SC/APC...

150.00 บาท

CON-SCAPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/APC -5dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ SC/APC ...

150.00 บาท

CON-LCUPC/F15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -15dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ LC/UPC...

100.00 บาท

CON-LCUPC/F10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -10dB (เมีย/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกล...

100.00 บาท

CON-LCUPC/F5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -5dB (เมีย/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

100.00 บาท

CON-SCUPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/UPC -15dB (เมีย/ผู้) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

60.00 บาท

CON-SCUPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/UPC -10dB (เมีย/ผู้) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

60.00 บาท

CON-SCUPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/UPC -5dB (เมีย/ผู้) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลาง...

60.00 บาท

CON-FCAPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง FC/APC -15dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ FC/APC...

150.00 บาท

CON-FCAPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง FC/APC -10dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-FCAPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง FC/APC -5dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลาง...

150.00 บาท

CON-LCAPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -15dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCAPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -10dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCAPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -5dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลาง...

150.00 บาท

CON-LCUPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -15dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCUPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -10dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCUPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -15dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-SCST/UPC

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -5dB Hybrid Adapter (ผู้/เมีย) SM-9/125 Single Mode...

250.00 บาท

CON-SCLC/UPC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก SC/UPC เป็น LC/UPC ใช้สำหรับแปลงทดสอบอุปกรณ์ต่างๆกรณีท...

250.00 บาท

CON-LCSC/APC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก LC/APC เป็น SC/APC     ใช้สำหรับแปลงเพื่อทดสอบอุปกรณ์ต...

170.00 บาท

CON-LCFC/APC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก LC/APC เป็น FC/APC     ใช้สำหรับแปลงเพื่อทดสอบอุปกรณ์ต...

170.00 บาท

TMT-FCUPC

FIBER OPTIC TERMINATOR FC/UPC     เทอร์มิเนเตอร์ขั้วต่อใยแก้วนำแสงเชื่อมต่อ FTT...

250.00 บาท

UF-0002D

หัวไฟเบอร์ออฟติก LC Duplex Multimode Link UF-0002D สำหรับเชื่อมต่อปลายสายด้วยกา...

80.00 บาท

UF-0022D

ต่อตรง LC Duplex Adapter Link UF-0022D เป็นหัวตัวเมียทั้งสองด้านแบบ Duplex ชนิด...

28.00 บาท

CTF-011P

ต่อตรง SCตัวเมีย/SCตัวผู้ connector adapter (fiber optic) FTTX SM หัวต่อตรงแปลง ...

150.00 บาท

CTF-004Q

ต่อตรง LC / LC APC (WDM) อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับหัวไ...

15.00 บาท

CTF-003Q

ต่อตรง SC / SC UPC Duplex (MM) อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก บ่งบ...

20.00 บาท

CTF-002Q

ต่อตรง LC / LC UPC QUAD ตัวต่อสำหรับยึดในกล่องพักสายไฟเบอร์ออฟติก ระหว่างหัวไฟเ...

30.00 บาท

CTF-001Q

ต่อตรง LC / LC APC QUAD ตัวต่อสำหรับยึดในกล่องพักสายไฟเบอร์ออฟติก ระหว่างหัวไฟเ...

30.00 บาท

MSFTTH

ต่อตรงไฟเบอร์ด้วยมือ Mechanical Spliec FTTH (แมคคานิค สไปรท์) หลักการต่อชนิดนี...

50.00 บาท
30.00 บาท

MSL925B

ต่อตรงไฟเบอร์ด้วยมือ Mechanical Spliec L925B อุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟเบอร์ออฟติก ...

250.00 บาท

CTF-022S

ต่อตรง SC / SC UPC ( น้ำเงิน ) อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำห...

20.00 บาท
10.00 บาท

CTF-021S

อุปกรณ์ต่อตรงหัวไฟเบอร์ออฟติกแบบ อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก ส...

10.00 บาท

CTF-020D

ต่อตรง LC / LC Duplex น้ำเงิน Adapter Fiber Optic คือตัวต่อหัวไฟเบอร์ออฟติก หรื...

30.00 บาท
20.00 บาท

CTF-019D

อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับหัวไฟเบอร์ชนิด SC-SC (สีเขียว)...

30.00 บาท
20.00 บาท

CTF-018D

ต่อตรง SC / SC UPC Duplex Adapter Connector Fiber Optic FTTX แปลง SC/SC, SC-S...

30.00 บาท
18.00 บาท

CTF-015S

ตัวต่อกลางหัว ST Adapter ใช้เชื่อมต่อระหว่างสายไฟเบอร์ออฟติก 2 เส้นเข้าด้วยกัน...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-014S

ต่อตรง LC / LC ตัวอุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับหัวไฟเบอร์...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-013S

ต่อตรง SC / ST Adapter Connector Fiber Optic FTTX หัวต่อตรง แปลง Adapter SC/ST,...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-012S

ต่อตรง SC / FC อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์สายไฟเบอร์ออฟติกแบบ SC เป็น FC ใช...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-011S

ต่อตรง FC / FC แบบกลม อุปกรณ์สำหรับต่อกลางสาย หรือตัวต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-010S

ต่อตรง FC / FC แบบเหลี่ยม อุปกรณ์สำหรับต่อกลางสาย ADAPTER SQUARE แบบเหลี่ยม หร...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-009P

ต่อตรง SCตัวเมีย/FCตัวผู้ อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด SC/UPC คอนเนคเตอ...

200.00 บาท
150.00 บาท

CTF-008P

ต่อตรง LCตัวเมีย/FCตัวผู้ อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด LC คอนเนคเตอร์ (ส...

150.00 บาท
150.00 บาท

CTF-007P

ต่อตรง LCตัวผู้/SCตัวเมีย เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด LC/UPC คอนเน...

150.00 บาท
150.00 บาท

CTF-005P

ต่อตรง STตัวเมีย/FCตัวผู้ STตัวเมีย/FCตัวผู้ connector Adapter(fiber optic)FTTX...

150.00 บาท

CTF-004P

ต่อตรง LCตัวผู้/FCตัวเมีย อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด FC/UPC คอนเนคเตอร...

180.00 บาท
150.00 บาท

CTF-003P

ต่อตรง LCตัวเมีย/STตัวผู้ Adapter Connector Fiber Optic แปลง LC เป็น ST เป็นอุ...

180.00 บาท
150.00 บาท

CTF-002P

ต่อตรง SCตัวผู้/FCตัวเมีย Adapter Connector Fiber Optic อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวค...

180.00 บาท
150.00 บาท

CTF-001P

ต่อตรง STตัวเมีย/SCตัวผู้ Adapter Connector Fiber Optic อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอน...

180.00 บาท
150.00 บาท
สินค้าแนะนำ

6U-P40

ตู้ Rack HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCT...

950.00 บาท

FHI-1010

พัดลมระบายความร้อน Rack ขนาด 4 นิ้ว ยี่ห้อ HYPERLINK สำหรับติดตั้งเข้ากับตู้แร็ค...

190.00 บาท

HP-R40N

ถาดรองอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในตู้แร็คสำหรับตู้ Rack 16U HYPERLINK ขนาดหน้ากว้าง 19...

180.00 บาท

CIL5300

สาย LAN CAT5e Indoor ความยาว 305 เมตร  HYPERLINK รุ่น CIL5300  วัสดุเปลือกหุ้มสา...

980.00 บาท

CIL5300PW

สาย LAN CAT5e OUTDOOR + ไฟ ความยาว 305 เมตร HYPERLINK รุ่น CIL5300PW ใช้สำหรับเช...

2,100.00 บาท
1,800.00 บาท

FO-HP1001

สายไฟเบอร์ออฟติก 1 CORE 1000 เมตร สำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีลวดสลิงต...

1,450.00 บาท

FO-HP2001

สายไฟเบอร์ออฟติก 2CORE 2000 เมตร HYPERLINK รุ่น FO-HP2001 สำหรับใช้งานทั้งภายในแ...

3,300.00 บาท

VF-H04HD

Video Converter CCTV 4 ช่อง รองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล HYPERLINK รองรับกล้องวงจรปิ...

2,900.00 บาท

VF-H08HD-mini

Video Converter กล้องวงจรปิด 8 ช่อง รองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล Mini HYPERLINK รุ่น...

6,500.00 บาท

LCVT-06

HDMI TO Fiber+USB+HDMI Loopout 20KM อุปกรณ์แปลงสัญญาณ​Converter Fiber​ HDMI​ ด้...

2,800.00 บาท

HD-2FO4K/30M

สาย HDMI FIBER OPTIC 2.0 4K 30M เป็นสายนำสัญญาณภาพที่ใช้สัญญาณแสงเป็นตัวนำ สามา...

1,300.00 บาท
1,290.00 บาท

HD-4K60H440

HDMI MATRIX Switch 4K 60Hz Splitter 4 ออก 4 HDMI Matrix Switch 4K 60Hz 4 ออก ...

2,650.00 บาท
HOT PRUDUCT

PBA-1000E

Media Converter 10/100/1000M A/B 20KM Fiber Media Converter Single Mode 1310/15...

1,100.00 บาท
850.00 บาท

MC00031

Universal RS-485/422/232 Fiber Optic (ควบคุมกล้องระยะไกล) PTZ เดินสายไฟเบอร์ FTT...

1,500.00 บาท

STHA-2PCM1E-S

Phone to fiber  2ch 1rj45 10/100 TX/RX product description: 2 channel POTS...

1,700.00 บาท

STHA-2A-F/R

Audio Fiber Converter RCA 2ch F/R TX/RX Description 2CH Audio (RCA) To Fib...

2,200.00 บาท
1,800.00 บาท

GNT-P4803F6

Outdoor POE Switch 1 SFP+1 Uplink+2POE /1000M +14POE /100M POE รุ่น GNT-P4803F6 ...

3,200.00 บาท

MSP00006

IDT Switch POE 8+2 port RJ45 +2SFP 10/100/1000 GIGABIT INDUSTRIAL POE SWITCH 8 ...

2,600.00 บาท
1,950.00 บาท

POE-100024-2L-2SFP

อุปกรณ์จ่ายไฟและส่งข้อมูลไปในสายแลนเส้นเดียวพร้อมกัน รองรับการใช้งานร่วมกับกล้อง...

4,800.00 บาท