ค้นหาสินค้า

Adapter Connector (ตัวต่อ & หัวแปลง)

Adapter Connector Fiber Optic คือตัวต่อหัวไฟเบอร์ออฟติก หรือตัวแปลงหัวไฟเบอร์ออฟติกต่างๆ เพื่อรองรับการเชื่องต่อจากหัวไฟเบอร์ออฟติก หรือสายต่างๆ เช่นสาย Patch Cord, สาย Pigtail ส่วนใหญ่ต้องติดตั้งลงบนอุปกรณ์ที่รองรับอีกทีนึงเช่น Snap in Plate, ODF Rack Drawer หรือตู้ ODF กลางแจ้งแล้วแต่เลือกใช้ มีให้เลือกหลายแบบ อาทิเช่น sc/sc, fc/sc, fc/fc, st/st และอื่นๆ ทั้งแบบ Duplex และ Simplex (WDM)หมวดหมู่ย่อย


FO-LC2SC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก LC/UPC เป็น SC/UPC (ผู้/เมีย) อุปกรณ์แปลงหัวไฟเบอร์อ...

150.00 บาท

BFA-STCON

หัวไฟเบอร์ออฟติกทดสอบสาย ชนิดหัว ST-CONNECTOR (BARE FIBER ADAPTER 0.25-0.9MM) ร...

320.00 บาท

CON-SCAPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/APC -15dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ SC/APC...

150.00 บาท

CON-SCAPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/APC -10dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ SC/APC...

150.00 บาท

CON-SCAPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/APC -5dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ SC/APC ...

150.00 บาท

CON-LCUPC/F15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -15dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ LC/UPC...

100.00 บาท

CON-LCUPC/F10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -10dB (เมีย/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกล...

100.00 บาท

CON-LCUPC/F5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -5dB (เมีย/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

100.00 บาท

CON-SCUPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/UPC -15dB (เมีย/ผู้) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

60.00 บาท

CON-SCUPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/UPC -10dB (เมีย/ผู้) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

60.00 บาท

CON-SCUPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/UPC -5dB (เมีย/ผู้) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลาง...

60.00 บาท

CON-FCAPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง FC/APC -15dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ FC/APC...

150.00 บาท

CON-FCAPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง FC/APC -10dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-FCAPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง FC/APC -5dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลาง...

150.00 บาท

CON-LCAPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -15dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCAPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -10dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCAPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -5dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลาง...

150.00 บาท

CON-LCUPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -15dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCUPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -10dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCUPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -15dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-SCST/UPC

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -5dB Hybrid Adapter (ผู้/เมีย) SM-9/125 Single Mode...

250.00 บาท

CON-SCLC/UPC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก SC/UPC เป็น LC/UPC ใช้สำหรับแปลงทดสอบอุปกรณ์ต่างๆกรณีท...

250.00 บาท

CON-LCSC/APC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก LC/APC เป็น SC/APC     ใช้สำหรับแปลงเพื่อทดสอบอุปกรณ์ต...

170.00 บาท

CON-LCFC/APC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก LC/APC เป็น FC/APC     ใช้สำหรับแปลงเพื่อทดสอบอุปกรณ์ต...

170.00 บาท

TMT-FCUPC

FIBER OPTIC TERMINATOR FC/UPC     เทอร์มิเนเตอร์ขั้วต่อใยแก้วนำแสงเชื่อมต่อ FTT...

250.00 บาท

UF-0002D

หัวไฟเบอร์ออฟติก LC Duplex Multimode Link UF-0002D สำหรับเชื่อมต่อปลายสายด้วยกา...

75.00 บาท

UF-0022D

ต่อตรง LC Duplex Adapter Link UF-0022D เป็นหัวตัวเมียทั้งสองด้านแบบ Duplex ชนิด...

25.00 บาท

CTF-011P

ต่อตรง SCตัวเมีย/SCตัวผู้ connector adapter (fiber optic) FTTX SM หัวต่อตรงแปลง ...

150.00 บาท

CTF-004Q

ต่อตรง LC / LC APC (WDM) อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับหัวไ...

15.00 บาท

CTF-003Q

ต่อตรง SC / SC UPC Duplex (MM) อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก บ่งบ...

20.00 บาท

CTF-002Q

ต่อตรง LC / LC UPC QUAD ตัวต่อสำหรับยึดในกล่องพักสายไฟเบอร์ออฟติก ระหว่างหัวไฟเ...

30.00 บาท

CTF-001Q

ต่อตรง LC / LC APC QUAD ตัวต่อสำหรับยึดในกล่องพักสายไฟเบอร์ออฟติก ระหว่างหัวไฟเ...

30.00 บาท

MSFTTH

ต่อตรงไฟเบอร์ด้วยมือ Mechanical Spliec FTTH (แมคคานิค สไปรท์) หลักการต่อชนิดนี...

50.00 บาท
30.00 บาท

MSL925B

ต่อตรงไฟเบอร์ด้วยมือ Mechanical Spliec L925B อุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟเบอร์ออฟติก ...

250.00 บาท

CTF-022S

ต่อตรง SC / SC UPC ( น้ำเงิน ) อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำห...

20.00 บาท
12.00 บาท

CTF-021S

อุปกรณ์ต่อตรงหัวไฟเบอร์ออฟติกแบบ อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก ส...

12.00 บาท
12.00 บาท

CTF-020D

ต่อตรง LC / LC Duplex น้ำเงิน Adapter Fiber Optic คือตัวต่อหัวไฟเบอร์ออฟติก หรื...

30.00 บาท
20.00 บาท

CTF-019D

อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับหัวไฟเบอร์ชนิด SC-SC (สีเขียว)...

30.00 บาท
20.00 บาท

CTF-018D

ต่อตรง SC / SC UPC Duplex Adapter Connector Fiber Optic FTTX แปลง SC/SC, SC-S...

30.00 บาท
20.00 บาท

CTF-015S

ตัวต่อกลางหัว ST Adapter ใช้เชื่อมต่อระหว่างสายไฟเบอร์ออฟติก 2 เส้นเข้าด้วยกัน...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-014S

ต่อตรง LC / LC ตัวอุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับหัวไฟเบอร์...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-013S

ต่อตรง SC / ST Adapter Connector Fiber Optic FTTX หัวต่อตรง แปลง Adapter SC/ST,...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-012S

ต่อตรง SC / FC อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์สายไฟเบอร์ออฟติกแบบ SC เป็น FC ใช...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-011S

ต่อตรง FC / FC แบบกลม อุปกรณ์สำหรับต่อกลางสาย หรือตัวต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-010S

ต่อตรง FC / FC แบบเหลี่ยม อุปกรณ์สำหรับต่อกลางสาย ADAPTER SQUARE แบบเหลี่ยม หร...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-009P

ต่อตรง SCตัวเมีย/FCตัวผู้ อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด SC/UPC คอนเนคเตอ...

200.00 บาท
150.00 บาท

CTF-008P

ต่อตรง LCตัวเมีย/FCตัวผู้ อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด LC คอนเนคเตอร์ (ส...

150.00 บาท
150.00 บาท

CTF-007P

ต่อตรง LCตัวผู้/SCตัวเมีย เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด LC/UPC คอนเน...

150.00 บาท
150.00 บาท

CTF-005P

ต่อตรง STตัวเมีย/FCตัวผู้ STตัวเมีย/FCตัวผู้ connector Adapter(fiber optic)FTTX...

150.00 บาท

CTF-004P

ต่อตรง LCตัวผู้/FCตัวเมีย อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด FC/UPC คอนเนคเตอร...

180.00 บาท
150.00 บาท

CTF-003P

ต่อตรง LCตัวเมีย/STตัวผู้ Adapter Connector Fiber Optic แปลง LC เป็น ST เป็นอุ...

180.00 บาท
150.00 บาท

CTF-002P

ต่อตรง SCตัวผู้/FCตัวเมีย Adapter Connector Fiber Optic อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวค...

180.00 บาท
150.00 บาท

CTF-001P

ต่อตรง STตัวเมีย/SCตัวผู้ Adapter Connector Fiber Optic อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอน...

180.00 บาท
150.00 บาท

FTST-FCB

หัวไฟเบอร์ออฟติกทดสอบสาย Bare Fiber Adapter หัว FC-Connector รองรับขนาดสาย 0....

350.00 บาท
320.00 บาท

FTST-FCS

หัวไฟเบอร์ออฟติกทดสอบสายSquare Bare Fiber Adapter ชนิดหัวแบบ FC-Connector รองรับ...

370.00 บาท
350.00 บาท

FTST-SCB

หัวไฟเบอร์ออฟติกทดสอบสาย ชนิดหัว SC-Connector (Bare Fiber Adapter 0.25-0.9mm) B...

350.00 บาท
320.00 บาท

CTF-010P

ต่อตรง LC ลดค่าสัญญาณ 5dB ผู้-เมีย ตัวลดทอนแบบ LC LC ตัวลดทอนแบบใยแก้วนำแสง LC ...

100.00 บาท
สินค้าแนะนำ

SLP-01

สลิปต่อสายไฟเบอร์แบบผอม FTTX เป็นลวดสแตนเลสหนา 1.5mm คุณภาพสูงไม่เป็นสนิมความยาว...

75.00 บาท
60.00 บาท

STF-2C30M

อุปกรณ์แยกสายไฟเบอร์ FTTH 2core แบบไม่มีสาย สายแยกคอร์ไฟเบอร์ออฟติก สำหรับสาย...

50.00 บาท
30.00 บาท

FO-PLC-C06

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) SC/UPC 1ออก4 (แบบสาย) เป็นอุปกรณ์สำหรับแยก...

500.00 บาท
400.00 บาท

FO-PLC-B02

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) FC/UPC 1ออก8 (แบบกล่อง) อุปกรณ์สำหรับแยกแสง...

500.00 บาท
400.00 บาท

FO-PLC-B03

SPLITTER FIBER OPTIC (Plc Splitter) SC/APC 1ออก8 (แบบกล่อง) อุปกรณ์สำหรับแยกแสง...

500.00 บาท
400.00 บาท
สินค้า HOT

OC-0125

การใช้งาน ชนิด LC-Connector หรือหัวขนาด 1.25 มิลลิเมตร รองรับการใช้งานมากกว่า 80...

700.00 บาท
490.00 บาท