ค้นหาสินค้า

Adapter Connector (ตัวต่อ & หัวแปลง)

Adapter Connector Fiber Optic คือตัวต่อหัวไฟเบอร์ออฟติก หรือตัวแปลงหัวไฟเบอร์ออฟติกต่างๆ เพื่อรองรับการเชื่องต่อจากหัวไฟเบอร์ออฟติก หรือสายต่างๆ เช่นสาย Patch Cord, สาย Pigtail ส่วนใหญ่ต้องติดตั้งลงบนอุปกรณ์ที่รองรับอีกทีนึงเช่น Snap in Plate, ODF Rack Drawer หรือตู้ ODF กลางแจ้งแล้วแต่เลือกใช้ มีให้เลือกหลายแบบ อาทิเช่น sc/sc, fc/sc, fc/fc, st/st และอื่นๆ ทั้งแบบ Duplex และ Simplex (WDM)หมวดหมู่ย่อย


L925B

เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟเบอร์ออฟติก การต่อแบบคอร์ไฟเบอร์ชนคอร์ไฟเบอร์ (แต่ไม่ใช...

35.00 บาท

CON-LC125

ใช้สำหรับใช้แปลงเพื่อทดสอบอุปกรณ์ต่างๆกรณีที่หัวคอนเนคเตอร์ไม่ตรงกันหรือดัดแปลงใ...

190.00 บาท

SCU-LOOPER

หัวต่อ SC/UPC F.O LOOP COUPLER SM9/125UM สำหรับใช้เชื่อมต่อกับ Fiber Optic Adap...

135.00 บาท

LCU-LOOPER

หัวต่อ LC/UPC F.O LOOP COUPLER SM9/125UM สำหรับใช้เชื่อมต่อกับ Fiber Optic Adap...

135.00 บาท

UF-0055SM

ข้อต่อไฟเบอร์ออฟติก SC SIMPLEX ADAPTER, SM, Ceramic Sleeve Blue Housing INTERLIN...

20.00 บาท
13.00 บาท

CTF-125LS

ต่อตรง LC ตัวเมีย/SC ตัวผู้ 50/125 (MM) เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อหรือแปลงหัวคอนเนคเตอ...

150.00 บาท

UF-0022DSM

ข้อต่อไฟเบอร์ออฟติก LC Duplex Single-mode Coupling, Ceramic Sleeve, PC Housing I...

32.00 บาท

UF-0055SM/APC

ข้อต่อไฟเบอร์ออฟติก SC/APC Simplex Adapter/APC, Single-mode, Ceramic Sleeve, Gre...

17.00 บาท
17.00 บาท

CTF-013P

อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด LC/APC คอนเนคเตอร์เป็น SC/APC คอนเนคเตอร์

150.00 บาท

CTF-012P

ต่อตรง FC ตัวผู้/ST ตัวเมีย เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด ST คอนเนคเตอ...

150.00 บาท

FTST-SCS

หัวไฟเบอร์ออฟติกทดสอบสาย ชนิดหัว SC-CONNECTOR (SQUARE BARE FIBER ADAPTER 0.25-0....

300.00 บาท

FO-LC2SC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก LC/UPC เป็น SC/UPC (ผู้/เมีย) อุปกรณ์แปลงหัวไฟเบอร์อ...

150.00 บาท

BFA-STCON

หัวไฟเบอร์ออฟติกทดสอบสาย ชนิดหัว ST-CONNECTOR (BARE FIBER ADAPTER 0.25-0.9MM) ร...

320.00 บาท

CON-SCAPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/APC -15dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ SC/APC...

150.00 บาท

CON-SCAPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/APC -10dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ SC/APC...

150.00 บาท

CON-SCAPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/APC -5dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ SC/APC ...

150.00 บาท

CON-LCUPC/F15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -15dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ LC/UPC...

100.00 บาท

CON-LCUPC/F10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -10dB (เมีย/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกล...

100.00 บาท

CON-LCUPC/F5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -5dB (เมีย/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

100.00 บาท

CON-SCUPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/UPC -15dB (เมีย/ผู้) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

60.00 บาท

CON-SCUPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/UPC -10dB (เมีย/ผู้) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

60.00 บาท

CON-SCUPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/UPC -5dB (เมีย/ผู้) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลาง...

60.00 บาท

CON-FCAPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง FC/APC -15dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ FC/APC...

150.00 บาท

CON-FCAPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง FC/APC -10dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-FCAPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง FC/APC -5dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลาง...

150.00 บาท

CON-LCAPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -15dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCAPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -10dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCAPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -5dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลาง...

150.00 บาท

CON-LCUPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -15dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCUPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -10dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCUPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -15dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-SCST/UPC

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -5dB Hybrid Adapter (ผู้/เมีย) SM-9/125 Single Mode...

250.00 บาท

CON-SCLC/UPC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก SC/UPC เป็น LC/UPC ใช้สำหรับแปลงทดสอบอุปกรณ์ต่างๆกรณีท...

250.00 บาท

CON-LCSC/APC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก LC/APC เป็น SC/APC     ใช้สำหรับแปลงเพื่อทดสอบอุปกรณ์ต...

170.00 บาท

CON-LCFC/APC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก LC/APC เป็น FC/APC     ใช้สำหรับแปลงเพื่อทดสอบอุปกรณ์ต...

170.00 บาท

TMT-FCUPC

FIBER OPTIC TERMINATOR FC/UPC     เทอร์มิเนเตอร์ขั้วต่อใยแก้วนำแสงเชื่อมต่อ FTT...

250.00 บาท

UF-0002D

หัวไฟเบอร์ออฟติก LC Duplex Multimode Link UF-0002D สำหรับเชื่อมต่อปลายสายด้วยกา...

80.00 บาท
72.00 บาท

UF-0022D

ต่อตรง LC Duplex Adapter Link UF-0022D เป็นหัวตัวเมียทั้งสองด้านแบบ Duplex ชนิด...

33.00 บาท

CTF-011P

ต่อตรง SCตัวเมีย/SCตัวผู้ connector adapter (fiber optic) FTTX SM หัวต่อตรงแปลง ...

150.00 บาท

CTF-004Q

ต่อตรง LC / LC APC (WDM) อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับหัวไ...

15.00 บาท

CTF-003Q

ต่อตรง SC / SC UPC Duplex (MM) อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก บ่งบ...

20.00 บาท

CTF-002Q

ต่อตรง LC / LC UPC QUAD ตัวต่อสำหรับยึดในกล่องพักสายไฟเบอร์ออฟติก ระหว่างหัวไฟเ...

30.00 บาท

CTF-001Q

ต่อตรง LC / LC APC QUAD ตัวต่อสำหรับยึดในกล่องพักสายไฟเบอร์ออฟติก ระหว่างหัวไฟเ...

30.00 บาท

MSFTTH

ต่อตรงไฟเบอร์ด้วยมือ Mechanical Spliec FTTH (แมคคานิค สไปรท์) หลักการต่อชนิดนี...

50.00 บาท
30.00 บาท

MSL925B

ต่อตรงไฟเบอร์ด้วยมือ Mechanical Spliec L925B อุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟเบอร์ออฟติก ...

250.00 บาท

CTF-022S

ต่อตรง SC / SC UPC ( น้ำเงิน ) อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำห...

5.00 บาท

CTF-021S

อุปกรณ์ต่อตรงหัวไฟเบอร์ออฟติกแบบ อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก ส...

6.00 บาท

CTF-020D

ต่อตรง LC / LC Duplex น้ำเงิน Adapter Fiber Optic คือตัวต่อหัวไฟเบอร์ออฟติก หรื...

30.00 บาท
20.00 บาท

CTF-019D

อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับหัวไฟเบอร์ชนิด SC-SC (สีเขียว)...

30.00 บาท
20.00 บาท

CTF-018D

ต่อตรง SC / SC UPC Duplex Adapter Connector Fiber Optic FTTX แปลง SC/SC, SC-S...

30.00 บาท
18.00 บาท

CTF-015S

ตัวต่อกลางหัว ST Adapter ใช้เชื่อมต่อระหว่างสายไฟเบอร์ออฟติก 2 เส้นเข้าด้วยกัน...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-014S

ต่อตรง LC / LC ตัวอุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับหัวไฟเบอร์...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-013S

ต่อตรง SC / ST Adapter Connector Fiber Optic FTTX หัวต่อตรง แปลง Adapter SC/ST,...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-012S

ต่อตรง SC / FC อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์สายไฟเบอร์ออฟติกแบบ SC เป็น FC ใช...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-011S

ต่อตรง FC / FC แบบกลม อุปกรณ์สำหรับต่อกลางสาย หรือตัวต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-010S

ต่อตรง FC / FC แบบเหลี่ยม อุปกรณ์สำหรับต่อกลางสาย ADAPTER SQUARE แบบเหลี่ยม หร...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-009P

ต่อตรง SCตัวเมีย/FCตัวผู้ อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด SC/UPC คอนเนคเตอ...

200.00 บาท
100.00 บาท

CTF-008P

ต่อตรง LCตัวเมีย/FCตัวผู้ อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด LC คอนเนคเตอร์ (ส...

150.00 บาท
150.00 บาท

CTF-007P

ต่อตรง LCตัวผู้/SCตัวเมีย เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด LC/UPC คอนเน...

150.00 บาท
150.00 บาท

CTF-005P

ต่อตรง STตัวเมีย/FCตัวผู้ STตัวเมีย/FCตัวผู้ connector Adapter(fiber optic)FTTX...

150.00 บาท
สินค้าแนะนำ

HP-S12V60W

ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV กำลังไฟสูงสุด 60W  ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 30AH เชื่อมต่อกล้...

2,700.00 บาท

APR-01

จอมอนิเตอร์ LED 22 นิ้ว 1080P 60hz Attack รุ่น APR-01  ความละเอียดภาพ Full HD 1...

1,800.00 บาท
1,700.00 บาท

HGI-102

รองรับสัญญาณภาพแบบ 4K ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ ได้ทุกแบบที่มีช่...

90.00 บาท

HP8EP+2G

เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟและส่งข้อมูลไปในสายแลนเส้นเดียวพร้อมกัน รองรับการใช้งานร่วมกับก...

990.00 บาท

CZ-SPS123603018

เป็นอุปกรณ์ชุดจ่ายไฟกล้องวงจรปิดแบบตู้สำเร็จรูป 12V 30A มีฟิวส์ป้องกันไฟลัดวงจรข...

580.00 บาท

HTB-GS-03-HP

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล รองรับระยะไกลได้ถึง 3ก...

490.00 บาท
455.00 บาท

HP-H2FUL-20KM

เป็นอุปกรณ์แปลงและส่งสัญญาณภาพผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล 20 กิโลเมตร ด้วยสายไฟเ...

2,750.00 บาท
2,670.00 บาท

W6U-P40

ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM สีขาว รุ่น W6U-P40 ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปก...

950.00 บาท

ADH-02A

Adapter for CCTV 12V 2A HYPERLINK รุ่น ADH-02A สำหรับกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อิเ...

30.00 บาท

FHP-03

ค่าลดทอนสัญญาณอยู่ที่ 0.3dB เป็นหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับงานระบบเครือข่าย network ...

150.00 บาท

HP-PDU08

ปลั๊ก RACK PDU 8 ช่อง With SPD สายยาว 2 เมตร HYPERLINK รุ่น HP-PDU08 สำหรับติดตั...

450.00 บาท

HP-SCA2C100

สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 2 CORE 100M HYPERLINK เป็นสายสำหรับใช้งานได...

470.00 บาท
370.00 บาท

MW-Analog-02

ใช้สำหรับวัดระยะทางในงานสำรวจ งานก่อสร้างทั่วไป งานก่อสร้างถนน งานรังวัดที่ดิน ง...

490.00 บาท
HOT PRUDUCT

HD-2FO4K/20M

สาย HDMI FIBER OPTIC 2.0 4K 20M เป็นสายนำสัญญาณภาพที่ใช้สัญญาณแสงเป็นตัวนำ สามา...

1,100.00 บาท
1,000.00 บาท

HPL-3M

เสากล้องวงจรปิดแบบประกอบสำเร็จรูป CCTV มีแขนยึดกล้อง สูง 3 เมตร มีช่องเก็บสาย Su...

1,790.00 บาท

CIL5F-P300

สาย LAN CAT5e สำหรับใช้ในลิฟท์แบบมีสลิง ยี่ห้อ HYPERLINK ใช้งานติดตั้งในลิฟท์เหม...

60.00 บาท

SIL7100

สาย LAN CAT7 SFPT INDOOR 100M ยี่ห้อ HYPERLINK รุ่น SIL7100 (ทองแดงแท้) ใช้สำหร...

1,750.00 บาท

COL6300

สาย LAN CAT6 OUTDOOR 305 เมตร HYPERLINK รุ่น COL6300 (Premium ทองแดง) ใช้สำหรับง...

1,950.00 บาท
1,850.00 บาท

MSP00006

Industrial Switch POE 8+2 port RJ45 +2SFP 10/100/1000M GIGABIT INDUSTRIAL POE S...

2,600.00 บาท
1,950.00 บาท

SFP-GE-LX-HP

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก รองรับระยะทางรับส่งสัญญาณแสงสูงสุด 20 กิโลเมตร...

250.00 บาท