ค้นหาสินค้า

Adapter Connector (ตัวต่อ & หัวแปลง)

Adapter Connector Fiber Optic คือตัวต่อหัวไฟเบอร์ออฟติก หรือตัวแปลงหัวไฟเบอร์ออฟติกต่างๆ เพื่อรองรับการเชื่องต่อจากหัวไฟเบอร์ออฟติก หรือสายต่างๆ เช่นสาย Patch Cord, สาย Pigtail ส่วนใหญ่ต้องติดตั้งลงบนอุปกรณ์ที่รองรับอีกทีนึงเช่น Snap in Plate, ODF Rack Drawer หรือตู้ ODF กลางแจ้งแล้วแต่เลือกใช้ มีให้เลือกหลายแบบ อาทิเช่น sc/sc, fc/sc, fc/fc, st/st และอื่นๆ ทั้งแบบ Duplex และ Simplex (WDM)หมวดหมู่ย่อย


CTF-013P

อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด LC/APC คอนเนคเตอร์เป็น SC/APC คอนเนคเตอร์

150.00 บาท

CTF-012P

ต่อตรง FC ตัวผู้/ST ตัวเมีย เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด ST คอนเนคเตอ...

150.00 บาท

FTST-SCS

หัวไฟเบอร์ออฟติกทดสอบสาย ชนิดหัว SC-CONNECTOR (SQUARE BARE FIBER ADAPTER 0.25-0....

300.00 บาท

FO-LC2SC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก LC/UPC เป็น SC/UPC (ผู้/เมีย) อุปกรณ์แปลงหัวไฟเบอร์อ...

150.00 บาท

BFA-STCON

หัวไฟเบอร์ออฟติกทดสอบสาย ชนิดหัว ST-CONNECTOR (BARE FIBER ADAPTER 0.25-0.9MM) ร...

320.00 บาท

CON-SCAPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/APC -15dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ SC/APC...

150.00 บาท

CON-SCAPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/APC -10dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ SC/APC...

150.00 บาท

CON-SCAPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/APC -5dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ SC/APC ...

150.00 บาท

CON-LCUPC/F15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -15dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ LC/UPC...

100.00 บาท

CON-LCUPC/F10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -10dB (เมีย/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกล...

100.00 บาท

CON-LCUPC/F5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -5dB (เมีย/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

100.00 บาท

CON-SCUPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/UPC -15dB (เมีย/ผู้) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

60.00 บาท

CON-SCUPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/UPC -10dB (เมีย/ผู้) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

60.00 บาท

CON-SCUPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง SC/UPC -5dB (เมีย/ผู้) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลาง...

60.00 บาท

CON-FCAPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง FC/APC -15dB ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลางแบบ FC/APC...

150.00 บาท

CON-FCAPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง FC/APC -10dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-FCAPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง FC/APC -5dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลาง...

150.00 บาท

CON-LCAPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -15dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCAPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -10dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCAPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/APC -5dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลาง...

150.00 บาท

CON-LCUPC/15db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -15dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCUPC/10db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -10dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-LCUPC/5db

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -15dB (ผู้/เมีย) ใช้สำหรับลดทอนสัญญาณแสง ชนิดต่อกลา...

150.00 บาท

CON-SCST/UPC

ต่อตรงลดทอนสัญญาณแสง LC/UPC -5dB Hybrid Adapter (ผู้/เมีย) SM-9/125 Single Mode...

250.00 บาท

CON-SCLC/UPC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก SC/UPC เป็น LC/UPC ใช้สำหรับแปลงทดสอบอุปกรณ์ต่างๆกรณีท...

250.00 บาท

CON-LCSC/APC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก LC/APC เป็น SC/APC     ใช้สำหรับแปลงเพื่อทดสอบอุปกรณ์ต...

170.00 บาท

CON-LCFC/APC

ตัวเเปลงหัวไฟเบอร์ออฟติก LC/APC เป็น FC/APC     ใช้สำหรับแปลงเพื่อทดสอบอุปกรณ์ต...

170.00 บาท

TMT-FCUPC

FIBER OPTIC TERMINATOR FC/UPC     เทอร์มิเนเตอร์ขั้วต่อใยแก้วนำแสงเชื่อมต่อ FTT...

250.00 บาท

UF-0002D

หัวไฟเบอร์ออฟติก LC Duplex Multimode Link UF-0002D สำหรับเชื่อมต่อปลายสายด้วยกา...

80.00 บาท

UF-0022D

ต่อตรง LC Duplex Adapter Link UF-0022D เป็นหัวตัวเมียทั้งสองด้านแบบ Duplex ชนิด...

25.00 บาท

CTF-011P

ต่อตรง SCตัวเมีย/SCตัวผู้ connector adapter (fiber optic) FTTX SM หัวต่อตรงแปลง ...

150.00 บาท

CTF-004Q

ต่อตรง LC / LC APC (WDM) อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับหัวไ...

15.00 บาท

CTF-003Q

ต่อตรง SC / SC UPC Duplex (MM) อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก บ่งบ...

20.00 บาท

CTF-002Q

ต่อตรง LC / LC UPC QUAD ตัวต่อสำหรับยึดในกล่องพักสายไฟเบอร์ออฟติก ระหว่างหัวไฟเ...

30.00 บาท

CTF-001Q

ต่อตรง LC / LC APC QUAD ตัวต่อสำหรับยึดในกล่องพักสายไฟเบอร์ออฟติก ระหว่างหัวไฟเ...

30.00 บาท

MSFTTH

ต่อตรงไฟเบอร์ด้วยมือ Mechanical Spliec FTTH (แมคคานิค สไปรท์) หลักการต่อชนิดนี...

50.00 บาท
30.00 บาท

MSL925B

ต่อตรงไฟเบอร์ด้วยมือ Mechanical Spliec L925B อุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟเบอร์ออฟติก ...

250.00 บาท

CTF-022S

ต่อตรง SC / SC UPC ( น้ำเงิน ) อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำห...

20.00 บาท
10.00 บาท

CTF-021S

อุปกรณ์ต่อตรงหัวไฟเบอร์ออฟติกแบบ อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก ส...

10.00 บาท

CTF-020D

ต่อตรง LC / LC Duplex น้ำเงิน Adapter Fiber Optic คือตัวต่อหัวไฟเบอร์ออฟติก หรื...

30.00 บาท
20.00 บาท

CTF-019D

อุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับหัวไฟเบอร์ชนิด SC-SC (สีเขียว)...

30.00 บาท
20.00 บาท

CTF-018D

ต่อตรง SC / SC UPC Duplex Adapter Connector Fiber Optic FTTX แปลง SC/SC, SC-S...

30.00 บาท
18.00 บาท

CTF-015S

ตัวต่อกลางหัว ST Adapter ใช้เชื่อมต่อระหว่างสายไฟเบอร์ออฟติก 2 เส้นเข้าด้วยกัน...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-014S

ต่อตรง LC / LC ตัวอุปกรณ์สำหรับต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับหัวไฟเบอร์...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-013S

ต่อตรง SC / ST Adapter Connector Fiber Optic FTTX หัวต่อตรง แปลง Adapter SC/ST,...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-012S

ต่อตรง SC / FC อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์สายไฟเบอร์ออฟติกแบบ SC เป็น FC ใช...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-011S

ต่อตรง FC / FC แบบกลม อุปกรณ์สำหรับต่อกลางสาย หรือตัวต่อกลางระหว่างหัวไฟเบอร์...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-010S

ต่อตรง FC / FC แบบเหลี่ยม อุปกรณ์สำหรับต่อกลางสาย ADAPTER SQUARE แบบเหลี่ยม หร...

20.00 บาท
15.00 บาท

CTF-009P

ต่อตรง SCตัวเมีย/FCตัวผู้ อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด SC/UPC คอนเนคเตอ...

200.00 บาท
150.00 บาท

CTF-008P

ต่อตรง LCตัวเมีย/FCตัวผู้ อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด LC คอนเนคเตอร์ (ส...

150.00 บาท
150.00 บาท

CTF-007P

ต่อตรง LCตัวผู้/SCตัวเมีย เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด LC/UPC คอนเน...

150.00 บาท
150.00 บาท

CTF-005P

ต่อตรง STตัวเมีย/FCตัวผู้ STตัวเมีย/FCตัวผู้ connector Adapter(fiber optic)FTTX...

150.00 บาท

CTF-004P

ต่อตรง LCตัวผู้/FCตัวเมีย อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอนเนคเตอร์ชนิด FC/UPC คอนเนคเตอร...

180.00 บาท
150.00 บาท

CTF-003P

ต่อตรง LCตัวเมีย/STตัวผู้ Adapter Connector Fiber Optic แปลง LC เป็น ST เป็นอุ...

180.00 บาท
150.00 บาท

CTF-002P

ต่อตรง SCตัวผู้/FCตัวเมีย Adapter Connector Fiber Optic อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวค...

180.00 บาท
150.00 บาท

CTF-001P

ต่อตรง STตัวเมีย/SCตัวผู้ Adapter Connector Fiber Optic อุปกรณ์สำหรับแปลงหัวคอน...

180.00 บาท
150.00 บาท

FTST-FCB

หัวไฟเบอร์ออฟติกทดสอบสาย Bare Fiber Adapter หัว FC-Connector รองรับขนาดสาย 0....

350.00 บาท
320.00 บาท

FTST-FCS

หัวไฟเบอร์ออฟติกทดสอบสายSquare Bare Fiber Adapter ชนิดหัวแบบ FC-Connector รองรับ...

370.00 บาท
350.00 บาท

FTST-SCB

หัวไฟเบอร์ออฟติกทดสอบสาย ชนิดหัว SC-Connector (Bare Fiber Adapter 0.25-0.9mm) B...

350.00 บาท
320.00 บาท

CTF-010P

ต่อตรง LC ลดค่าสัญญาณ 5dB ผู้-เมีย ตัวลดทอนแบบ LC LC ตัวลดทอนแบบใยแก้วนำแสง LC ...

100.00 บาท
สินค้าแนะนำ

NC6U

ตู้ Rack 6U ความลึก 40 CM. GLINK รุ่น NC6U สีดำ สามารถยึดตู้ติดกับผนังได้ รองรั...

1,220.00 บาท

NC6U

ตู้ Rack 6U ความลึก 40 CM. GLINK รุ่น NC6U สีขาว สามารถยึดตู้ติดกับผนังได้ รองร...

1,220.00 บาท

HE00013

เครื่องส่งสัญญาณ WiFi รองรับพอร์ต HDMI ส่งสัญญาณไร้สายแบบ dual-band ซึ่งมีความเร...

4,500.00 บาท

TST0006

TESTER CCTV IPCXS-ACHT 5in1 รวม IP/POE max 8mpx HDMI INPUT with RS485 จอใหญ่ 7-8...

8,900.00 บาท

HD-2FO8K/10M

สาย HDMI FIBER OPTIC 2.1 8K 60Hz 10M สายสัญญาณภาพ HDMI FIBER เวอร์ชั่น 2.1 รอ...

1,300.00 บาท

HD-4K60H-1U16

HDMI Splitter 4K 60Hz 1 ออก 16 HDMI SPLITTER 1 ออก 16 4K 60Hz เป็นตัวกระจายสั...

4,300.00 บาท

CX-8010

ปืนยิงลวดร้อยสายไฟ ฟิทเทป Threading machine 30เมตร เป็นอุปกรณ์ทุ่นแรงในการดึงสาย...

7,500.00 บาท

TFI-35

เครื่องมือวัดสัญญาณแสง Optical Fiber Identifier รุ่น TFI-35 เครื่องมือวัดสัญญ...

3,900.00 บาท

NF-308

TESTER LAN PHONE RG6 USB NOYAFA รุ่น NF-308 เครื่องทดสอบสายเคเบิ้ล สาย LAN,สา...

1,650.00 บาท

RO00003

โรลปล่อยสายสัญญาณขนาดใหญ่แบบมีล้อ โรลปล่อยสายขนาดใหญ่แบบมีล้อลาก ใช้กับสายLAN /...

650.00 บาท
สินค้า HOT PRUDUCT

PBA-1000E

Media Converter 10/100/1000M A/B 20KM Fiber Media Converter Single Mode 1310/15...

1,100.00 บาท
850.00 บาท

HTB-31000

MEDIA CONVERTER 10/100/1000Mbps 25KM Netlink ยี่ห้อ Netlink รุ่น HTB-3100 (A/...

750.00 บาท

ET-104F2GE

Fiber Switch SC 4Port (B3)(A1) 10/100M+2RJ45 10/100M อุปกรณ์ไฟเบอร์สวิทซ์ ความเ...

1,800.00 บาท
1,600.00 บาท

SW-SFP4L2

SFP Switch 4 Port Fiber + LAN 2Port 10/100/1000Mbps. รายละเอียดสินค้า ช่อง...

1,850.00 บาท

GNT-P4803F6

Outdoor POE Switch 1 SFP+1 Uplink+2POE /1000M +14POE /100M POE รุ่น GNT-P4803F6 ...

3,200.00 บาท

MSP00006

IDT Switch POE 8+2 port RJ45 +2SFP 10/100/1000 GIGABIT INDUSTRIAL POE SWITCH 8 ...

2,600.00 บาท

POE-100024-2L-2SFP

อุปกรณ์จ่ายไฟและส่งข้อมูลไปในสายแลนเส้นเดียวพร้อมกัน รองรับการใช้งานร่วมกับกล้อง...

4,800.00 บาท