ค้นหาสินค้า

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ

จำหน่ายอุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI TO VGA|OUTLET|AV SELECTOR|USB SPLITTER รวมอุปกรณ์ HDMI เช่น สาย HDMI, สาย VGA, สาย USB, สาย AV ตัวต่อสาย ตัวแยก ตัวแปลง แบบต่างๆหมวดหมู่ย่อย
EL-161HR

อุปกรณ์สลับควบคุมใช้งานคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ด้วยจอ คีย์บอร์ด เมาส์ ชุดเดียวกัน...

7,600.00 บาท

CCTV-HVC4K

เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณกล้องวงจรปิดเป็น HDMI/VGA/CVBS รองรับความละเอียดภาพสูงสุด 4...

1,750.00 บาท

HD-MINI50M

อุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ HDMI แบบไร้สาย ระยะไกลสุงสุด 50 เมตร ขนาดเล็กพกพาง่าย รอง...

2,750.00 บาท

HD-MINI50M-RX

อุปกรณ์รับสัญญาณ HDMI แบบไร้สาย ระยะไกลสุงสุด 50 เมตร ขนาดเล็กพกพาง่าย รองรับควา...

1,350.00 บาท

HD-MINI50M-TX

อุปกรณ์ส่งสัญญาณ HDMI แบบไร้สาย ระยะไกลสุงสุด 50 เมตร ขนาดเล็กพกพาง่าย รองรับควา...

1,400.00 บาท

VGA-KVM200-U

อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสายแลน Cat5e, Cat6 ระยะไม่เกิน 200 เมตร ทำให้การเ...

2,200.00 บาท

VGA-EX200

อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสายแลน Cat5e, Cat6 ระยะไม่เกิน 200 เมตร ทำให้การเด...

1,500.00 บาท

HD-KVM300-U

เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสายแลน Cat5e, Cat6 ระยะไม่เกิน 300 เมตร สามารถ...

2,400.00 บาท

HD-OP300M

เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสายแลน Cat5e, Cat6 ระยะไม่เกิน 300 เมตร สามารถ...

1,990.00 บาท

HD-KVM200-U

เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสายแลน Cat5e, Cat6 ระยะไม่เกิน 200 เมตร รองรับ...

2,200.00 บาท

HD-CI3O3-4K

แบ่งหน้าจอ เป็นอุปกรณ์รวมจอภาพหลายๆ จอมาต่อกันจนเต็มพื้นที่ที่ต้องการ เหมาะกับงา...

3,250.00 บาท

HD-CI2O2-4KRS232

แบ่งหน้าจอ เป็นอุปกรณ์รวมจอภาพหลายๆ จอมาต่อกันจนเต็มพื้นที่ที่ต้องการ เหมาะกับงา...

2,150.00 บาท

HDM-8OUT8

เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณภาพและเสียง แยกสัญญาณ HDMI เข้า 8 สัญญาณถูกสลับหรือแยกเป็น H...

11,700.00 บาท

HDM-8OUT84K

เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณภาพและเสียง แยกสัญญาณ HDMI เข้า 8 สัญญาณถูกสลับหรือแยกเป็น H...

16,900.00 บาท

HD-8OUT14K

อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ ออกจอได้หลายจอ สลับภาพได้จาก IR remote control และปุ่มกดหน้...

1,620.00 บาท

ET-24GF8GE-SFP

สำหรับการใช้งานที่รองรับ SFP Module แบบ Sing Mode และ Multi Mode  เหมาะกับงานเชื...

7,260.00 บาท
7,200.00 บาท

HD-4KHKE120A

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณ HDMI ควบคุมคีย์บอร์ดและเมาส์ระยะไกลไปยังอุปกรณ์ห...

1,930.00 บาท

ET-16GF8GE-SFP

สำหรับการใช้งานที่รองรับ SFP Module แบบ Sing Mode และ Multi Mode  เหมาะกับงานเชื...

6,550.00 บาท

WR-121-4K

เครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi รองรับพอร์ต HDMI ส่งสัญญาณไร้สายแบบ dual-band ซึ่งมีความเ...

5,300.00 บาท

HD-CI2O2-4K

เป็นอุปกรณ์รวมจอภาพหลายๆ จอมาต่อกันจนเต็มพื้นที่ที่ต้องการ  เหมาะกับงาน โฆษณา, ป...

2,450.00 บาท

HDR-124-4K

สำหรับใช้ในการแยกสาย HDMI จาก 1 เป็น 4 จากแหล่งจ่ายสัญญาณเดียวกัน เหมาะสำหรับแยก...

690.00 บาท

HDR-122-4K

สำหรับใช้ในการแยกสาย HDMI จาก 1 เป็น 2 จากแหล่งจ่ายสัญญาณเดียวกัน เหมาะสำหรับแยก...

550.00 บาท

FJ-8K05

เป็นอุปกรณ์ต่อกลางขยายสัญญาณ HDMI ให้สามารถใช้งานได้ไกลขึ้น รองรับความละเอียดสูง...

250.00 บาท

HGI-106

รองรับสัญญาณภาพแบบ 4K ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ ได้ทุกแบบที่มีช่...

450.00 บาท

HGI-105

รองรับสัญญาณภาพแบบ 4K ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ ได้ทุกแบบที่มีช่...

330.00 บาท

HGI-104

รองรับสัญญาณภาพแบบ 4K ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ ได้ทุกแบบที่มีช่...

230.00 บาท

HGI-103

รองรับสัญญาณภาพแบบ 4K ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ ได้ทุกแบบที่มีช่...

120.00 บาท

HGI-102

รองรับสัญญาณภาพแบบ 4K ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ ได้ทุกแบบที่มีช่...

90.00 บาท

HGI-101

รองรับสัญญาณภาพแบบ 4K ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ ได้ทุกแบบที่มีช่...

75.00 บาท

ET-2RCA1-LROI

เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียง(Audio) ช่องเสียบชนิด RCA จำนวน 1 ช่อง L/R แบบสองทิศทา...

2,790.00 บาท

ET-2RCA1-LR

2-Way Audio (RCA) 1CH L/R Extender 150M เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียง(Audio)  ช่องเ...

2,690.00 บาท

DT-7212

เป็นทั้งกล่องสลับแยกสัญญาณ และ กล่องแยกสัญญาณ  ใช้สำหรับต่อเข้าเครื่องเล่นทาง HD...

1,190.00 บาท

WR-H200-RX

รองรับความละเอียด 1080p  มีช่อง HDMI loot out ที่อุปกรณ์ตัวส่ง เพื่อเชื่อมต่อหน้...

2,250.00 บาท

WR-H200-TX

รองรับความละเอียด 1080p  มีช่อง HDMI loot out ที่อุปกรณ์ตัวส่ง เพื่อเชื่อมต่อหน้...

2,250.00 บาท

WR-KVMH200-RX

ขยายสัญญาณ HDMI ผ่าน  wireless ได้ไกล 200 เมตร รองรับความละเอียด 1080p มีช่อง HD...

2,400.00 บาท

WR-KVMH200-TX

ขยายสัญญาณ HDMI ผ่าน  wireless ได้ไกล 200 เมตร รองรับความละเอียด 1080p มีช่อง HD...

2,400.00 บาท

ET-24F2GE-SFP

สำหรับการใช้งานที่รองรับ SFP Module แบบ Sing Mode และ Multi Mode เหมาะกับงานเชื่...

6,000.00 บาท
5,900.00 บาท

ET-16F2GE-SFP

สำหรับการใช้งานที่รองรับ SFP Module แบบ Sing Mode และ Multi Mode เหมาะกับงานเชื่...

5,500.00 บาท
5,300.00 บาท

HD-SMV161

อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ ออกจอได้หลายจอ สลับภาพได้จาก IR remote control และปุ่มกดหน้...

4,800.00 บาท

DT-7241(MS)

- Suuport 4 input , 1 output switch - Support 4k@50/60Hz,support HDMI 2.0 versi...

1,050.00 บาท

DT-7005A

- Output HDMI signal format: 1080P (50Hz/60Hz) backward compatible - Input sign...

500.00 บาท

DT-7019A

- Input HDMI signal format: 1080P (50Hz/60Hz) backward compatible - Output sign...

430.00 บาท

DT-7004B

- Input VGA signal format: 1920*1080 backward compatible - Output HDMI signal f...

400.00 บาท

DT-7022A

- Output VGA signal format: 1920*1080 backward compatible - Input HDMI signal f...

340.00 บาท

DT-7218

- 1 HDMI signal input, 8 outputs - Support HDMI 2.0 , HDCP2.2 - Support 4Kx2K@...

2,750.00 บาท

DT-7214

- 1 HDMI signal input, 4 outputs - Support HDMI 2.0 , HDCP2.2 - Support 4Kx2K@...

1,690.00 บาท

IOT5060

- 1000M long-distance transmission, built-in US imported CP2102 chip, stable sig...

1,320.00 บาท

DT-6554-1.8M

-USB 2.0 full speed, back compatible with USB1.1, USB1.0 -FT232RL chip on board...

460.00 บาท

DT-6553-1.8M

-The I/O pins of the wire are configured to operate at 3.3V logic level  -Entir...

350.00 บาท

DT-6552-1.8M

-USB 2.0 full speed, back compatible with USB1.1, USB1.0 -FT232RL chip on board...

480.00 บาท

DT-5020A(2nd)

-Each port supports baud rate: 300~1000000bps  -Each port supports super-large ...

1,230.00 บาท

DT-5019C

-The CP2102+SP485 dual chip imported from the United States, stable long- distan...

920.00 บาท

DT-5011-1.2M

ตัวแปลงพอร์ต USB to RS232 เพิ่มพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ Serial Com port รอ...

560.00 บาท

DT-5003A

ตัวแปลงพอร์ต USB to RS232 With DB9 to DB25 เพิ่มพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ S...

420.00 บาท

DT-5002B

ตัวแปลงพอร์ต USB to Serial DB9 เพิ่มพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ Serial Com po...

360.00 บาท

DT-5002A(GT)

ตัวแปลงพอร์ต USB to Serial DB9 เพิ่มพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ Serial Com po...

350.00 บาท

DT-7014A

ขยายสัญญาณ USB2.0 ขยายระยะทางอุปกรณ์ USB ได้ไกลถึง 50 เมตร ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ...

1,745.00 บาท

DT-7050(AM)

เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสายแลน Cat5e, Cat6 ระยะไม่เกิน 150 เมตร รองรับ...

3,450.00 บาท

DT-7054A(2nd)

เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสายแลน Cat5e, Cat6 ระยะไม่เกิน 100 เมตร  รองรั...

3,450.00 บาท

DT-7058(QCW)

เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสายแลน Cat5e, Cat6 ระยะไม่เกิน 150 เมตร สามารถ...

3,200.00 บาท
สินค้าแนะนำ

HP-S12V60W

ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV กำลังไฟสูงสุด 60W  ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 30AH เชื่อมต่อกล้...

2,700.00 บาท

APR-01

จอมอนิเตอร์ LED 22 นิ้ว 1080P 60hz Attack รุ่น APR-01  ความละเอียดภาพ Full HD 1...

1,800.00 บาท
1,700.00 บาท

HGI-102

รองรับสัญญาณภาพแบบ 4K ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ ได้ทุกแบบที่มีช่...

90.00 บาท

HP8EP+2G

เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟและส่งข้อมูลไปในสายแลนเส้นเดียวพร้อมกัน รองรับการใช้งานร่วมกับก...

990.00 บาท

CZ-SPS123603018

เป็นอุปกรณ์ชุดจ่ายไฟกล้องวงจรปิดแบบตู้สำเร็จรูป 12V 30A มีฟิวส์ป้องกันไฟลัดวงจรข...

580.00 บาท

HTB-GS-03-HP

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล รองรับระยะไกลได้ถึง 3ก...

490.00 บาท
455.00 บาท

HP-H2FUL-20KM

เป็นอุปกรณ์แปลงและส่งสัญญาณภาพผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล 20 กิโลเมตร ด้วยสายไฟเ...

2,750.00 บาท
2,670.00 บาท

W6U-P40

ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM สีขาว รุ่น W6U-P40 ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปก...

950.00 บาท

ADH-02A

Adapter for CCTV 12V 2A HYPERLINK รุ่น ADH-02A สำหรับกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อิเ...

30.00 บาท

FHP-03

ค่าลดทอนสัญญาณอยู่ที่ 0.3dB เป็นหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับงานระบบเครือข่าย network ...

150.00 บาท

HP-PDU08

ปลั๊ก RACK PDU 8 ช่อง With SPD สายยาว 2 เมตร HYPERLINK รุ่น HP-PDU08 สำหรับติดตั...

450.00 บาท

HP-SCA2C100

สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 2 CORE 100M HYPERLINK เป็นสายสำหรับใช้งานได...

470.00 บาท
370.00 บาท

MW-Analog-02

ใช้สำหรับวัดระยะทางในงานสำรวจ งานก่อสร้างทั่วไป งานก่อสร้างถนน งานรังวัดที่ดิน ง...

490.00 บาท
HOT PRUDUCT

HD-2FO4K/20M

สาย HDMI FIBER OPTIC 2.0 4K 20M เป็นสายนำสัญญาณภาพที่ใช้สัญญาณแสงเป็นตัวนำ สามา...

1,100.00 บาท
1,000.00 บาท

HPL-3M

เสากล้องวงจรปิดแบบประกอบสำเร็จรูป CCTV มีแขนยึดกล้อง สูง 3 เมตร มีช่องเก็บสาย Su...

1,790.00 บาท

CIL5F-P300

สาย LAN CAT5e สำหรับใช้ในลิฟท์แบบมีสลิง ยี่ห้อ HYPERLINK ใช้งานติดตั้งในลิฟท์เหม...

60.00 บาท

SIL7100

สาย LAN CAT7 SFPT INDOOR 100M ยี่ห้อ HYPERLINK รุ่น SIL7100 (ทองแดงแท้) ใช้สำหร...

1,750.00 บาท

COL6300

สาย LAN CAT6 OUTDOOR 305 เมตร HYPERLINK รุ่น COL6300 (Premium ทองแดง) ใช้สำหรับง...

1,950.00 บาท
1,850.00 บาท

MSP00006

Industrial Switch POE 8+2 port RJ45 +2SFP 10/100/1000M GIGABIT INDUSTRIAL POE S...

2,600.00 บาท
1,950.00 บาท

SFP-GE-LX-HP

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก รองรับระยะทางรับส่งสัญญาณแสงสูงสุด 20 กิโลเมตร...

250.00 บาท