ค้นหาสินค้า

สายไฟเบอร์ GYXTW (ARMORED)

UFC9506MDA

เป็นสาย Single-Mode มีลวดสลิงแกนเดี่ยวในตัว สายมีเกราะเหล็กป้องกัน (Steel Armore...

20.00 บาท

UFC9624M

เป็นสาย Single-Mode มาตรฐาน OS2 สายมีเกราะเหล็กป้องกัน (Steel Armored) สัตว์กัดแ...

28.00 บาท

HP-12CADSS-1000M

เป็นสายที่มี โครงสร้างพิเศษออกแบบให้ไม่มีตัวนำไฟฟ้า ป้องกันการเหนี่ยวนำไฟฟ้าและป...

7,800.00 บาท

HP-6CADSS-1000M

เป็นสายที่มี โครงสร้างพิเศษออกแบบให้ไม่มีตัวนำไฟฟ้า ป้องกันการเหนี่ยวนำไฟฟ้าและป...

6,500.00 บาท

HP-12CADSS-1000M

เป็นสายที่มี โครงสร้างพิเศษออกแบบให้ไม่มีตัวนำไฟฟ้า ป้องกันการเหนี่ยวนำไฟฟ้าและป...

9,300.00 บาท

HP-6CADSS-1000M

เป็นสายที่มี โครงสร้างพิเศษออกแบบให้ไม่มีตัวนำไฟฟ้า ป้องกันการเหนี่ยวนำไฟฟ้าและป...

8,300.00 บาท

FOOT-HP12500

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลมยี่ห้อ HYPERLINK นิยมนำมาใช้งานในเขตพื้...

3,800.00 บาท

FOOT-HP8500

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลมยี่ห้อ HYPERLINK นิยมนำมาใช้งานในเขตพื้...

3,200.00 บาท

FOOT-HP6500

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลมยี่ห้อ HYPERLINK นิยมนำมาใช้งานในเขตพื้...

2,900.00 บาท

FOOT-HP4500

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลมยี่ห้อ HYPERLINK นิยมนำมาใช้งานในเขตพื้...

2,500.00 บาท

FOOT-HP2402

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลมยี่ห้อ HYPERLINK นิยมนำมาใช้งานในเขตพื้...

25,900.00 บาท

FOOT-HP2401

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลมยี่ห้อ HYPERLINK นิยมนำมาใช้งานในเขตพื้...

14,400.00 บาท

UFC9512DSA

สายไฟเบอร์ออฟติก 12Core,  F.O. CTV Drop Wire, Stranded, Armored OS2 INTERLINK รุ...

21.00 บาท
20.00 บาท

UFC9606M

สายไฟเบอร์ออฟติก 6Core,  F.O. Armored, Multi-Tube OS2, Single Jacket INTERLINK ร...

24.00 บาท
24.00 บาท

UFC9312A

สายไฟเบอร์ออฟติก 12Core, F.O. Outdoor / Indoor, Armored LSZH - FR, OS2 INTERLINK...

24.00 บาท
24.00 บาท

UFC9712MA

สายไฟเบอร์ออฟติก 12Core, F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored OS2, Single Jacket INTER...

22.50 บาท
22.00 บาท

PN-F122000

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลม ยี่ห้อ PN รุ่น PN-F122000 นิยมนำมาใช้ง...

17,500.00 บาท

PN-F62000

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลม ยี่ห้อ PN รุ่น PN-F62000 นิยมนำมาใช้งา...

11,300.00 บาท

PN-F61000

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลม ยี่ห้อ PN รุ่น PN-F61000 นิยมนำมาใช้งา...

8,500.00 บาท

PN-F42000

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลม ยี่ห้อ PN รุ่น PN-F42000 นิยมนำมาใช้งา...

9,500.00 บาท

PN-F41000

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลม ยี่ห้อ PN รุ่น PN-F41000 นิยมนำมาใช้งา...

7,800.00 บาท

UFC9306A

สายไฟเบอร์ออปติก 6 Core OS2 9/125 μm Single-Mode INTERLINK รุ่น UFC9306  มาตรฐาน...

50.00 บาท
21.00 บาท

UFC9506DSA

สายไฟเบอร์ออปติก 6 Core Multi Tube OS2 9/125 μm Single-Mode (Steel Armored) INTE...

18.00 บาท
18.00 บาท

UFC9612M

สายไฟเบอร์ออปติก 12 Core Multi Tube OS2 9/125 μm Single-Mode (Steel Armored) INT...

23.25 บาท
23.25 บาท

UFC9724MA

สายไฟเบอร์ออปติก 24 Core OS2 9/125 μm Single-Mode (Steel Armored) INTERLINK รุ่น...

28.00 บาท

UFC9712A

สายไฟเบอร์ออปติก 12 Core OS2 9/125 μm Single-Mode (Steel Armored) INTERLINK รุ่น...

45.00 บาท
21.00 บาท

UFC9706A

สายไฟเบอร์ออปติก 6 Core OS2 9/125 μm Single-Mode (Steel Armored) INTERLINK รุ่น ...

16.00 บาท
16.00 บาท

FOOT-HP1202

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลม ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรง ทนทาน ตัวส...

15,400.00 บาท
12,500.00 บาท

FOOT-HP1201

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลม ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรง ทนทาน ตัวส...

9,500.00 บาท
7,300.00 บาท

FOOT-HP802

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลม ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรง ทนทาน ตัวส...

11,300.00 บาท
9,750.00 บาท

FOOT-HP801

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลม ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรง ทนทาน ตัวส...

8,000.00 บาท
5,950.00 บาท

FOOT-HP602

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลม ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรง ทนทาน ตัวส...

10,700.00 บาท
8,950.00 บาท

FOOT-HP601

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลม ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรง ทนทาน ตัวส...

7,500.00 บาท
5,300.00 บาท

FOOT-HP402

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลม ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรง ทนทาน ตัวส...

8,500.00 บาท
7,900.00 บาท

FOOT-HP401

สายไฟเบอร์ออฟติกฝังดิน ARMORED ชนิดสายกลม ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรง ทนทาน ตัวส...

6,500.00 บาท
3,900.00 บาท

FO-OW42000

สายไฟเบอร์ออฟติก Armored (GYXTW) Single Mode 4 Core (4 คอร์) ความยาว 2,000 เมตร ...

6,300.00 บาท

OF00059

สายไฟเบอร์ GYXTW 12CORE 7.0mm OD 1000M (ARMORED) สายไฟเบอร์ออฟติก 12 Core Singl...

12,000.00 บาท

OF00057

สายไฟเบอร์ GYXTW 8CORE 7.0mm OD 1000M (ARMORED) สายไฟเบอร์ออฟติก 8 Core Single...

10,000.00 บาท

OF00048

สายไฟเบอร์ GYXTW 6CORE 7.0mm OD 1000M (ARMORED) สายไฟเบอร์ออฟติก 6 Core Single...

9,000.00 บาท

OF00046

สายไฟเบอร์ GYXTW 4CORE 7.0mm OD 1000M (ARMORED) สายไฟเบอร์ออฟติก 4 Core Single...

8,000.00 บาท

FIG82000

สายไฟเบอร์ PBA Optical Fiber 8CORE +M 2000 เมตร ใยแก้วนำแสงนอกจากประกอบด้วยใยแก...

19,000.00 บาท
สินค้าแนะนำ

HP-S12V60W

ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV กำลังไฟสูงสุด 60W  ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 30AH เชื่อมต่อกล้...

2,700.00 บาท

APR-01

จอมอนิเตอร์ LED 22 นิ้ว 1080P 60hz Attack รุ่น APR-01  ความละเอียดภาพ Full HD 1...

1,800.00 บาท
1,700.00 บาท

HGI-102

รองรับสัญญาณภาพแบบ 4K ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ ได้ทุกแบบที่มีช่...

90.00 บาท

HP8EP+2G

เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟและส่งข้อมูลไปในสายแลนเส้นเดียวพร้อมกัน รองรับการใช้งานร่วมกับก...

990.00 บาท

CZ-SPS123603018

เป็นอุปกรณ์ชุดจ่ายไฟกล้องวงจรปิดแบบตู้สำเร็จรูป 12V 30A มีฟิวส์ป้องกันไฟลัดวงจรข...

580.00 บาท

HTB-GS-03-HP

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล รองรับระยะไกลได้ถึง 3ก...

490.00 บาท
455.00 บาท

HP-H2FUL-20KM

เป็นอุปกรณ์แปลงและส่งสัญญาณภาพผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล 20 กิโลเมตร ด้วยสายไฟเ...

2,750.00 บาท
2,670.00 บาท

W6U-P40

ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM สีขาว รุ่น W6U-P40 ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปก...

950.00 บาท

ADH-02A

Adapter for CCTV 12V 2A HYPERLINK รุ่น ADH-02A สำหรับกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อิเ...

30.00 บาท

FHP-03

ค่าลดทอนสัญญาณอยู่ที่ 0.3dB เป็นหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับงานระบบเครือข่าย network ...

150.00 บาท

HP-PDU08

ปลั๊ก RACK PDU 8 ช่อง With SPD สายยาว 2 เมตร HYPERLINK รุ่น HP-PDU08 สำหรับติดตั...

450.00 บาท

HP-SCA2C100

สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 2 CORE 100M HYPERLINK เป็นสายสำหรับใช้งานได...

470.00 บาท
370.00 บาท

MW-Analog-02

ใช้สำหรับวัดระยะทางในงานสำรวจ งานก่อสร้างทั่วไป งานก่อสร้างถนน งานรังวัดที่ดิน ง...

490.00 บาท
HOT PRUDUCT

HD-2FO4K/20M

สาย HDMI FIBER OPTIC 2.0 4K 20M เป็นสายนำสัญญาณภาพที่ใช้สัญญาณแสงเป็นตัวนำ สามา...

1,100.00 บาท
1,000.00 บาท

HPL-3M

เสากล้องวงจรปิดแบบประกอบสำเร็จรูป CCTV มีแขนยึดกล้อง สูง 3 เมตร มีช่องเก็บสาย Su...

1,790.00 บาท

CIL5F-P300

สาย LAN CAT5e สำหรับใช้ในลิฟท์แบบมีสลิง ยี่ห้อ HYPERLINK ใช้งานติดตั้งในลิฟท์เหม...

60.00 บาท

SIL7100

สาย LAN CAT7 SFPT INDOOR 100M ยี่ห้อ HYPERLINK รุ่น SIL7100 (ทองแดงแท้) ใช้สำหร...

1,750.00 บาท

COL6300

สาย LAN CAT6 OUTDOOR 305 เมตร HYPERLINK รุ่น COL6300 (Premium ทองแดง) ใช้สำหรับง...

1,950.00 บาท
1,850.00 บาท

MSP00006

Industrial Switch POE 8+2 port RJ45 +2SFP 10/100/1000M GIGABIT INDUSTRIAL POE S...

2,600.00 บาท
1,950.00 บาท

SFP-GE-LX-HP

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก รองรับระยะทางรับส่งสัญญาณแสงสูงสุด 20 กิโลเมตร...

250.00 บาท