ค้นหาสินค้า

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป

HPL-6W10

ใช้สำหรับงานเชื่อมต่อ NeTwork ระยะสั้น เช่น การเชื่อมต่อหน้าแผงกระจายสาย Patch P...

45.00 บาท

HPL-6W05

ใช้สำหรับงานเชื่อมต่อ NeTwork ระยะสั้น เช่น การเชื่อมต่อหน้าแผงกระจายสาย Patch P...

30.00 บาท

HPL-6W03

ใช้สำหรับงานเชื่อมต่อ NeTwork ระยะสั้น เช่น การเชื่อมต่อหน้าแผงกระจายสาย Patch P...

22.00 บาท

HPL-6W02

ใช้สำหรับงานเชื่อมต่อ NeTwork ระยะสั้น เช่น การเชื่อมต่อหน้าแผงกระจายสาย Patch P...

19.00 บาท

HPL-6W01

​​​​​​​ใช้สำหรับงานเชื่อมต่อ NeTwork ระยะสั้น เช่น การเชื่อมต่อหน้าแผงกระจายสาย ...

16.00 บาท

HPL-5EW10

ใช้สำหรับงานเชื่อมต่อ NeTwork ระยะสั้น เช่น การเชื่อมต่อหน้าแผงกระจายสาย Patch P...

35.00 บาท

HPL-5EW05

ใช้สำหรับงานเชื่อมต่อ NeTwork ระยะสั้น เช่น การเชื่อมต่อหน้าแผงกระจายสาย Patch P...

23.00 บาท

HPL-5EW03

ใช้สำหรับงานเชื่อมต่อ NeTwork ระยะสั้น เช่น การเชื่อมต่อหน้าแผงกระจายสาย Patch P...

18.00 บาท

HPL-5EW02

ใช้สำหรับงานเชื่อมต่อ NeTwork ระยะสั้น เช่น การเชื่อมต่อหน้าแผงกระจายสาย Patch P...

16.00 บาท

HPL-5EW01

ใช้สำหรับงานเชื่อมต่อ NeTwork ระยะสั้น เช่น การเชื่อมต่อหน้าแผงกระจายสาย Patch P...

13.00 บาท

US-5043-7

สายแลน Flat Patch Cord CAT5E (Star Pink) สายแบน สีชมพูสด INTERLINK รองรับความเร็...

115.00 บาท

US-5042-7

สายแลน Flat Patch Cord CAT5E (Star Pink) สายแบน สีชมพูสด INTERLINK รองรับความเร็...

95.00 บาท

US-5041-7

สายแลน Flat Patch Cord CAT5E (Star Pink) สายแบน สีชมพูสด INTERLINK รองรับความเร็...

75.00 บาท

US-5006LZ-5

สาย Patch Cord CAT5E RJ45 - RJ45 LSZH 2M INTERLINK รุ่น US-5006LZ-5 สีเขียว สีแด...

82.00 บาท
82.00 บาท

US-5006LZ-3

สาย Patch Cord CAT5E RJ45 - RJ45 LSZH 2M INTERLINK รุ่น US-5006LZ-3 สีเขียว สีแด...

82.00 บาท
82.00 บาท

US-5006LZ-2

สาย Patch Cord CAT5E RJ45 - RJ45 LSZH 2M INTERLINK รุ่น US-5006LZ-2 สีเขียว สีแด...

82.00 บาท
82.00 บาท

US-5003LZ-5

สาย Patch Cord CAT 5E RJ45 - RJ45 LSZH 1M. INTERLINK รุ่น US-5003LZ-5 สีเขียว สี...

60.00 บาท
60.00 บาท

US-5003LZ-3

สาย Patch Cord CAT 5E RJ45 - RJ45 LSZH 1M. INTERLINK รุ่น US-5003LZ-3 สีเขียว สี...

60.00 บาท
60.00 บาท

US-5003LZ-2

สาย Patch Cord CAT 5E RJ45 - RJ45 LSZH 1M. INTERLINK รุ่น US-5003LZ-2 สีเขียว สี...

60.00 บาท
60.00 บาท

US-5143-8

สายแลน Flat Patch Cord CAT6 ( Light Blue ) เป็นสายแบนสีฟ้าสดใส INTERLINK รองรับค...

135.00 บาท

US-5142-8

สายแลน Flat Patch Cord CAT6 ( Light Blue ) เป็นสายแบนสีฟ้าสดใส INTERLINK รองรับค...

110.00 บาท

US-5141-8

สายแลน Flat Patch Cord CAT6 ( Light Blue ) เป็นสายแบนสีฟ้าสดใส INTERLINK รองรับค...

82.00 บาท

US-5103LZ-5

สายแลน Patch Cord CAT6 RJ45-RJ45 LSZH 3M INTERLINK รุ่น US-5103LZ-5 สีขาว สีเขีย...

130.00 บาท
125.00 บาท

US-5103LZ-3

สายแลน Patch Cord CAT6 RJ45-RJ45 LSZH 3M. INTERLINK รุ่น US-5103LZ-3 สีขาว สีเขี...

130.00 บาท
125.00 บาท

US-5103LZ-2

สายแลน Patch Cord CAT6 RJ45-RJ45 LSZH 3M. INTERLINK รุ่น US-5103LZ-2 สีขาว สีเขี...

130.00 บาท
125.00 บาท

US-5103LZ-1

สายแลน Patch Cord CAT6 RJ45-RJ45 LSZH 3M. INTERLINK รุ่น US-5103LZ-1 สีขาว สีเขี...

130.00 บาท
100.00 บาท

US-5102LZ-5

สายแลน Patch Cord CAT 6 RJ45-RJ45 LSZH 2M. INTERLINK รุ่น US-5102LZ-5 สีแดง สีเห...

100.00 บาท
100.00 บาท

US-5102LZ-2

สายแลน Patch Cord CAT6 RJ45-RJ45 LSZH 2M INTERLINK รุ่น US-5102LZ-2 สีแดง สีเหลื...

100.00 บาท
100.00 บาท

US-5101SLZ-1

สาย Shield Patch Cord CAT6 RJ45 LSZH 1M สีขาว INTERLINK รุ่น US-5101SLZ-1 มาตรฐา...

95.00 บาท

US-5101LZ-5

สายแลน Patch Cord CAT 6 RJ45-RJ45 LSZH 1M INTERLINK รุ่น US-5101LZ-5 สีแดง สีเขี...

75.00 บาท
75.00 บาท

US-5101LZ-3

สายแลน Patch Cord CAT 6 RJ45-RJ45 LSZH 1M INTERLINK รุ่น US-5101LZ-3 สีแดง สีเขี...

75.00 บาท
75.00 บาท

US-5101LZ-2

สายแลน Patch Cord CAT6 RJ45-RJ45 LSZH 1M INTERLINK รุ่น US-5101LZ-2 สีแดง สีเขีย...

75.00 บาท
75.00 บาท

GLG6002

สายแลนสำเร็จ CAT6 Cable Outdoor Gold Series (100m/Box) GLINK รุ่น GLG6002 ใช้สำห...

990.00 บาท
590.00 บาท

GLG6001

สายแลนสำเร็จ CAT6 Cable Indoor Gold Series (100m/Box) GLINK รุ่น GLG6001 ใช้สำหร...

900.00 บาท
570.00 บาท

GL6002

สายแลนสำเร็จ CAT6 UTP Cable Outdoor (100m/Box) GLINK รุ่น GL6002 ใช้สำหรับเชื่อม...

570.00 บาท
435.00 บาท

GL5008

สายแลน CAT5e UTP Cable Outdoor (305m/Box) GLINK รุ่น GL5008 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระ...

1,430.00 บาท
1,050.00 บาท

OC8002

สายสำเร็จแลน SSTP CAT8 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

980.00 บาท
850.00 บาท

OC8001

สายสำเร็จแลน SSTP CAT8 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

550.00 บาท
500.00 บาท

IC8003

สายสำเร็จแลน SSTP CAT8 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

390.00 บาท
230.00 บาท

IC8002

สายสำเร็จแลน SSTP CAT8 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

300.00 บาท
165.00 บาท

IC8001

สายสำเร็จแลน SSTP CAT8 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

180.00 บาท
120.00 บาท

C7009

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

2,250.00 บาท
1,850.00 บาท

C7008

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

1,250.00 บาท
1,070.00 บาท

C7007

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

1,100.00 บาท
795.00 บาท

C7006

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

850.00 บาท
610.00 บาท

C7005

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

590.00 บาท
410.00 บาท

C7004

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

370.00 บาท
235.00 บาท

C7003

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

220.00 บาท
140.00 บาท

C7002

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

140.00 บาท
95.00 บาท

C7001

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

100.00 บาท
80.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

340.00 บาท
255.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

280.00 บาท
185.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

220.00 บาท
135.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

170.00 บาท
88.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

135.00 บาท
75.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

90.00 บาท
50.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

50.00 บาท
35.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

40.00 บาท
23.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

30.00 บาท
20.00 บาท

GLINK20

สายสำเร็จแลน CAT5e GLINK รุ่น GLINK20 ยาว 50 เมตร เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร ใช...

220.00 บาท
160.00 บาท
สินค้าแนะนำ

HP-S12V60W

ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV กำลังไฟสูงสุด 60W  ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 30AH เชื่อมต่อกล้...

2,700.00 บาท

APR-01

จอมอนิเตอร์ LED 22 นิ้ว 1080P 60hz Attack รุ่น APR-01  ความละเอียดภาพ Full HD 1...

1,800.00 บาท
1,700.00 บาท

HGI-102

รองรับสัญญาณภาพแบบ 4K ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ ได้ทุกแบบที่มีช่...

90.00 บาท

HP8EP+2G

เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟและส่งข้อมูลไปในสายแลนเส้นเดียวพร้อมกัน รองรับการใช้งานร่วมกับก...

990.00 บาท

CZ-SPS123603018

เป็นอุปกรณ์ชุดจ่ายไฟกล้องวงจรปิดแบบตู้สำเร็จรูป 12V 30A มีฟิวส์ป้องกันไฟลัดวงจรข...

580.00 บาท

HTB-GS-03-HP

เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล รองรับระยะไกลได้ถึง 3ก...

490.00 บาท
455.00 บาท

HP-H2FUL-20KM

เป็นอุปกรณ์แปลงและส่งสัญญาณภาพผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล 20 กิโลเมตร ด้วยสายไฟเ...

2,750.00 บาท
2,670.00 บาท

W6U-P40

ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM สีขาว รุ่น W6U-P40 ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปก...

950.00 บาท

ADH-02A

Adapter for CCTV 12V 2A HYPERLINK รุ่น ADH-02A สำหรับกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อิเ...

30.00 บาท

FHP-03

ค่าลดทอนสัญญาณอยู่ที่ 0.3dB เป็นหัวไฟเบอร์ออฟติก สำหรับงานระบบเครือข่าย network ...

150.00 บาท

HP-PDU08

ปลั๊ก RACK PDU 8 ช่อง With SPD สายยาว 2 เมตร HYPERLINK รุ่น HP-PDU08 สำหรับติดตั...

450.00 บาท

HP-SCA2C100

สายสำเร็จไฟเบอร์ออฟติก SC/APC-SC/APC 2 CORE 100M HYPERLINK เป็นสายสำหรับใช้งานได...

470.00 บาท
370.00 บาท

MW-Analog-02

ใช้สำหรับวัดระยะทางในงานสำรวจ งานก่อสร้างทั่วไป งานก่อสร้างถนน งานรังวัดที่ดิน ง...

490.00 บาท
HOT PRUDUCT

HD-2FO4K/20M

สาย HDMI FIBER OPTIC 2.0 4K 20M เป็นสายนำสัญญาณภาพที่ใช้สัญญาณแสงเป็นตัวนำ สามา...

1,100.00 บาท
1,000.00 บาท

HPL-3M

เสากล้องวงจรปิดแบบประกอบสำเร็จรูป CCTV มีแขนยึดกล้อง สูง 3 เมตร มีช่องเก็บสาย Su...

1,790.00 บาท

CIL5F-P300

สาย LAN CAT5e สำหรับใช้ในลิฟท์แบบมีสลิง ยี่ห้อ HYPERLINK ใช้งานติดตั้งในลิฟท์เหม...

60.00 บาท

SIL7100

สาย LAN CAT7 SSTP INDOOR 100M ยี่ห้อ HYPERLINK รุ่น SIL7100 (ทองแดงแท้) ใช้สำหรั...

1,750.00 บาท

COL6300

สาย LAN CAT6 OUTDOOR 305 เมตร HYPERLINK รุ่น COL6300 (Premium ทองแดง) ใช้สำหรับง...

1,950.00 บาท
1,850.00 บาท

MSP00006

Industrial Switch POE 8+2 port RJ45 +2SFP 10/100/1000M GIGABIT INDUSTRIAL POE S...

2,600.00 บาท
1,950.00 บาท

SFP-GE-LX-HP

เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก รองรับระยะทางรับส่งสัญญาณแสงสูงสุด 20 กิโลเมตร...

250.00 บาท