ค้นหาสินค้า

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป

US-5043-7

สายแลน Flat Patch Cord CAT5E (Star Pink) สายแบน สีชมพูสด INTERLINK รองรับความเร็...

105.00 บาท

US-5042-7

สายแลน Flat Patch Cord CAT5E (Star Pink) สายแบน สีชมพูสด INTERLINK รองรับความเร็...

85.00 บาท

US-5041-7

สายแลน Flat Patch Cord CAT5E (Star Pink) สายแบน สีชมพูสด INTERLINK รองรับความเร็...

70.00 บาท

US-5006LZ-5

สาย Patch Cord CAT5E RJ45 - RJ45 LSZH 2M INTERLINK รุ่น US-5006LZ-5 สีเขียว สีแด...

85.00 บาท

US-5006LZ-3

สาย Patch Cord CAT5E RJ45 - RJ45 LSZH 2M INTERLINK รุ่น US-5006LZ-3 สีเขียว สีแด...

85.00 บาท

US-5006LZ-2

สาย Patch Cord CAT5E RJ45 - RJ45 LSZH 2M INTERLINK รุ่น US-5006LZ-2 สีเขียว สีแด...

85.00 บาท

US-5003LZ-5

สาย Patch Cord CAT 5E RJ45 - RJ45 LSZH 1M. INTERLINK รุ่น US-5003LZ-5 สีเขียว สี...

70.00 บาท

US-5003LZ-3

สาย Patch Cord CAT 5E RJ45 - RJ45 LSZH 1M. INTERLINK รุ่น US-5003LZ-3 สีเขียว สี...

70.00 บาท

US-5003LZ-2

สาย Patch Cord CAT 5E RJ45 - RJ45 LSZH 1M. INTERLINK รุ่น US-5003LZ-2 สีเขียว สี...

70.00 บาท

US-5143-8

สายแลน Flat Patch Cord CAT6 ( Light Blue ) เป็นสายแบนสีฟ้าสดใส INTERLINK รองรับค...

80.00 บาท

US-5142-8

สายแลน Flat Patch Cord CAT6 ( Light Blue ) เป็นสายแบนสีฟ้าสดใส INTERLINK รองรับค...

80.00 บาท

US-5141-8

สายแลน Flat Patch Cord CAT6 ( Light Blue ) เป็นสายแบนสีฟ้าสดใส INTERLINK รองรับค...

80.00 บาท

US-5103LZ-5

สายแลน Patch Cord CAT6 RJ45-RJ45 LSZH 3M INTERLINK รุ่น US-5103LZ-5 สีขาว สีเขีย...

130.00 บาท

US-5103LZ-3

สายแลน Patch Cord CAT6 RJ45-RJ45 LSZH 3M. INTERLINK รุ่น US-5103LZ-3 สีขาว สีเขี...

130.00 บาท

US-5103LZ-2

สายแลน Patch Cord CAT6 RJ45-RJ45 LSZH 3M. INTERLINK รุ่น US-5103LZ-2 สีขาว สีเขี...

130.00 บาท

US-5103LZ-1

สายแลน Patch Cord CAT6 RJ45-RJ45 LSZH 3M. INTERLINK รุ่น US-5103LZ-1 สีขาว สีเขี...

130.00 บาท

US-5102LZ-5

สายแลน Patch Cord CAT 6 RJ45-RJ45 LSZH 2M. INTERLINK รุ่น US-5102LZ-5 สีแดง สีเห...

95.00 บาท

US-5102LZ-2

สายแลน Patch Cord CAT6 RJ45-RJ45 LSZH 2M INTERLINK รุ่น US-5102LZ-2 สีแดง สีเหลื...

95.00 บาท

US-5101SLZ-1

สาย Shield Patch Cord CAT6 RJ45 LSZH 1M สีขาว INTERLINK รุ่น US-5101SLZ-1 มาตรฐา...

97.00 บาท

US-5101LZ-5

สายแลน Patch Cord CAT 6 RJ45-RJ45 LSZH 1M INTERLINK รุ่น US-5101LZ-5 สีแดง สีเขี...

70.00 บาท

US-5101LZ-3

สายแลน Patch Cord CAT 6 RJ45-RJ45 LSZH 1M INTERLINK รุ่น US-5101LZ-3 สีแดง สีเขี...

70.00 บาท

US-5101LZ-2

สายแลน Patch Cord CAT6 RJ45-RJ45 LSZH 1M INTERLINK รุ่น US-5101LZ-2 สีแดง สีเขีย...

70.00 บาท

GLG6002

สายแลนสำเร็จ CAT6 Cable Outdoor Gold Series (100m/Box) GLINK รุ่น GLG6002 ใช้สำห...

990.00 บาท

GLG6001

สายแลนสำเร็จ CAT6 Cable Indoor Gold Series (100m/Box) GLINK รุ่น GLG6001 ใช้สำหร...

900.00 บาท

GL6002

สายแลนสำเร็จ CAT6 UTP Cable Outdoor (100m/Box) GLINK รุ่น GL6002 ใช้สำหรับเชื่อม...

570.00 บาท

GL5008

สายแลน CAT5e UTP Cable Outdoor (305m/Box) GLINK รุ่น GL5008 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระ...

1,430.00 บาท

OC8002

สายสำเร็จแลน SSTP CAT8 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

980.00 บาท

OC8001

สายสำเร็จแลน SSTP CAT8 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

550.00 บาท

IC8003

สายสำเร็จแลน SSTP CAT8 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

390.00 บาท

IC8002

สายสำเร็จแลน SSTP CAT8 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

300.00 บาท

IC8001

สายสำเร็จแลน SSTP CAT8 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

180.00 บาท

C7009

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

2,250.00 บาท

C7008

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

1,250.00 บาท

C7007

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

1,100.00 บาท

C7006

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

850.00 บาท

C7005

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

590.00 บาท

C7004

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

370.00 บาท

C7003

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

220.00 บาท

C7002

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

140.00 บาท

C7001

สายสำเร็จแลน SSTP CAT7 GLINK ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้...

100.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

340.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

280.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

220.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

170.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

135.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

90.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

50.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

40.00 บาท

GLINK06

สายสำเร็จแลน CAT6 GLINK รุ่น GLINK06 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)...

30.00 บาท

GLINK20

สายสำเร็จแลน CAT5e GLINK รุ่น GLINK20 ยาว 50 เมตร เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร ใช...

220.00 บาท

GLINK20

สายสำเร็จแลน CAT5e GLINK รุ่น GLINK20 ยาว 40 เมตร เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร ใช...

170.00 บาท

GLINK20

สายสำเร็จแลน CAT5e GLINK รุ่น GLINK20 ยาว 30 เมตร เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร ใช...

130.00 บาท

GLINK20

สายสำเร็จแลน CAT5e GLINK รุ่น GLINK20 ยาว 20 เมตร เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร ใช...

100.00 บาท

GLINK20

สายสำเร็จแลน CAT5e GLINK รุ่น GLINK20 ยาว 15 เมตร เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร ใช...

70.00 บาท

GLINK20

สายสำเร็จแลน CAT5e GLINK รุ่น GLINK20 ยาว 10 เมตร เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร ใช...

50.00 บาท

GLINK20

สายสำเร็จแลน CAT5e GLINK รุ่น GLINK20 ยาว 5 เมตร เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร ใช้...

35.00 บาท

GLINK20

สายสำเร็จแลน CAT5e GLINK รุ่น GLINK20 ยาว 3 เมตร เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร ใช้...

25.00 บาท

GLINK20

สายสำเร็จแลน CAT5e GLINK รุ่น GLINK20 ยาว 2 เมตร เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร ใช้...

20.00 บาท

US-5010LZ-5

สายแลน Patch Cord CAT5E  RJ45 LSZH 3 เมตร สีเหลือง ยี่ห้อ INTERLINK รุ่น US-5010...

105.00 บาท

US-5010LZ-4

สายแลน Patch Cord CAT 5E  RJ45 LSZH 3 เมตร สีน้ำเงิน ยี่ห้อ INTERLINK รุ่น US-50...

105.00 บาท
สินค้าแนะนำ

6U-P40

ตู้ Rack HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCT...

950.00 บาท

FHI-1010

พัดลมระบายความร้อน Rack ขนาด 4 นิ้ว ยี่ห้อ HYPERLINK สำหรับติดตั้งเข้ากับตู้แร็ค...

190.00 บาท

HP-R40N

ถาดรองอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในตู้แร็คสำหรับตู้ Rack 16U HYPERLINK ขนาดหน้ากว้าง 19...

180.00 บาท

CIL5300

สาย LAN CAT5e Indoor ความยาว 305 เมตร  HYPERLINK รุ่น CIL5300  วัสดุเปลือกหุ้มสา...

980.00 บาท

CIL5300PW

สาย LAN CAT5e OUTDOOR + ไฟ ความยาว 305 เมตร HYPERLINK รุ่น CIL5300PW ใช้สำหรับเช...

2,100.00 บาท
1,800.00 บาท

FO-HP1001

สายไฟเบอร์ออฟติก 1 CORE 1000 เมตร สำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีลวดสลิงต...

1,450.00 บาท

FO-HP2001

สายไฟเบอร์ออฟติก 2CORE 2000 เมตร HYPERLINK รุ่น FO-HP2001 สำหรับใช้งานทั้งภายในแ...

3,300.00 บาท

VF-H04HD

Video Converter CCTV 4 ช่อง รองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล HYPERLINK รองรับกล้องวงจรปิ...

2,900.00 บาท

VF-H08HD-mini

Video Converter กล้องวงจรปิด 8 ช่อง รองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล Mini HYPERLINK รุ่น...

6,500.00 บาท

LCVT-06

HDMI TO Fiber+USB+HDMI Loopout 20KM อุปกรณ์แปลงสัญญาณ​Converter Fiber​ HDMI​ ด้...

2,800.00 บาท

HD-2FO4K/30M

สาย HDMI FIBER OPTIC 2.0 4K 30M เป็นสายนำสัญญาณภาพที่ใช้สัญญาณแสงเป็นตัวนำ สามา...

1,300.00 บาท
1,290.00 บาท

HD-4K60H440

HDMI MATRIX Switch 4K 60Hz Splitter 4 ออก 4 HDMI Matrix Switch 4K 60Hz 4 ออก ...

2,650.00 บาท
HOT PRUDUCT

PBA-1000E

Media Converter 10/100/1000M A/B 20KM Fiber Media Converter Single Mode 1310/15...

1,100.00 บาท
850.00 บาท

MC00031

Universal RS-485/422/232 Fiber Optic (ควบคุมกล้องระยะไกล) PTZ เดินสายไฟเบอร์ FTT...

1,500.00 บาท

STHA-2PCM1E-S

Phone to fiber  2ch 1rj45 10/100 TX/RX product description: 2 channel POTS...

1,700.00 บาท

STHA-2A-F/R

Audio Fiber Converter RCA 2ch F/R TX/RX Description 2CH Audio (RCA) To Fib...

2,200.00 บาท
1,800.00 บาท

GNT-P4803F6

Outdoor POE Switch 1 SFP+1 Uplink+2POE /1000M +14POE /100M POE รุ่น GNT-P4803F6 ...

3,200.00 บาท

MSP00006

IDT Switch POE 8+2 port RJ45 +2SFP 10/100/1000 GIGABIT INDUSTRIAL POE SWITCH 8 ...

2,600.00 บาท
1,950.00 บาท

POE-100024-2L-2SFP

อุปกรณ์จ่ายไฟและส่งข้อมูลไปในสายแลนเส้นเดียวพร้อมกัน รองรับการใช้งานร่วมกับกล้อง...

4,800.00 บาท